Tuinen ingekleurd als jachtgebied zonder dat eigenaar op de hoogte is

In Vlaanderen zijn verschillende tuinen op jachtplannen ingekleurd als jachtgebied zonder dat de eigenaar daarvan op de hoogte is. Volgens jagersverenigingen is het niet altijd eenvoudig om alles administratief in orde te krijgen.

Jagers mogen alleen jagen in jachtgebied dat minstens 40 hectare groot is. Maar dat is moeilijk in het volgebouwde Vlaanderen. Daarom worden tuinen plots ook jachtgebied.

"Elk jaar voor 1 april moeten jagers een jachtplan indienen. Dat is een plan op het kadaster waar aangeduid staat op welke percelen de jagers jagen", legt Jan Rodts van Vogelbescherming Vlaanderen uit. "De arrondissementscommissaris moet dat blijkbaar niet controleren, tenzij er klachten zijn van mensen die het vermoeden hebben van dat hun eigendommen zijn ingekleurd in het jachtterrein."

Er zou intussen al meer dan 231 hectare illegaal ingekleurd jachtgebied geschrapt zijn.

"Enorme taak om overal correct te doen"

Volgens Hubertusvereniging Vlaanderen - de vereniging van de jagers -is het niet altijd eenvoudig om alles administratief in orde te krijgen, zegt directeur Geert Van den Bosch.

"Vooraleer je een jachtgebied kan inkleuren, moet de jachtrechthouder een overeenkomst hebben met de eigenaar van elk perceel. Dat gaat per jachtgebied al gauw om enkele honderden percelen. Het is een enorme taak om dat overal correct te doen en te blijven opvolgen."

Meest gelezen