Advocaat koning Albert: "Vaderschap is meer dan biologie"

De advocaat van koning Albert reageert tevreden op de uitspraak van de Brusselse rechtbank gisteren. Volgens de rechters is Delphine Boël wel degelijk de wettige dochter van Jacques Boël. En dus kan ze niet erkend worden als dochter van koning Albert. "Daarmee is de wet correct toegepast", zegt advocaat Alain Berenboom.

Om erkend te worden als dochter van koning Albert, moest Delphine Boël eerst de band tussen haarzelf en Jacques Boël laten doorknippen. Want iedereen kan maar één vader en één moeder hebben.

Delphine en Jacques Boël gingen allebei akkoord om hun ouderschap te laten annuleren. Maar de Brusselse rechtbank van eerste aanleg zag dat dus anders. “Volgens de wet is vaderschap meer dan biologie”, zegt Berenboom,

“Er bestonden duidelijke banden tussen Delphine en Jacques Boël: emotioneel, familiaal, … Zelfs als Jacques Boël niet de biologische vader van Delphine zou zijn, dan is er door de jaren heen wel een duidelijke ouderschapsband tussen hen gegroeid. Juridisch heet dat "bezit van staat". Er is dus een realiteit ontstaan, die de rechtbank niet zomaar ongedaan kan maken. Dat is nu eenmaal een basisregel van de afstammingswet, die maar van 2006 dateert, en dus niet teruggaat tot Napoleon. De rechtbank heeft gewoon die basisregel toegepast."

Het feit dat Jacques en Delphine Boël allebei akkoord gingen om hun wettige vader-dochterrelatie te laten beëindigen, doet er volgens de advocaat van de koning weinig toe: "Als die band, die al tientallen jaren bestaat, ongedaan wordt gemaakt, dan is dat een bedreiging voor de familiale orde."

Delphine Boël kan wel nog in beroep gaan tegen de uitspraak. "Als dat gebeurt, zal ik daar hetzelfde pleidooi houden. En dan zullen we zien of het hof van beroep er anders over denkt", besluit Alain Berenboom.

Meest gelezen