De Vadder: "Weyts doet wat we van een moderne politicus mogen verwachten"

De Vlaamse meerderheid heeft na jarenlange discussies een akkoord bereikt over het onverdoofd slachten. Eerder deze maand was er ook al een doorbraak in het dossier rond Oosterweel. De methode en de aanpak van bevoegd Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) lijken dus vruchten af te werpen, stelt Wetstraat-journalist Ivan De Vadder vast. "Weyts bemiddelt niet alleen tussen politieke partijen, maar probeert ook met krachten uit de samenleving tot een akkoord te komen. In mijn ogen is dat het profiel van een moderne politicus."

"In beide dossiers (Oosterweel en onverdoofd slachten) had je een moeilijk conflict, zowel op politiek vlak als op het gebied van de samenleving", zegt Ivan De Vadder. "Daar is minister Weyts door middel van bemiddeling erin geslaagd om tot een akkoord te komen. Chapeau."

Voor het dossier rond Oosterweel schakelde Weyts bijvoorbeeld een intendant in om te bemiddelen, voor het onverdoofd slachten was dat oud-Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche (al was die aanstelling in de eerste plaats een idee van de CD&V en ook Open VLD had Vanthemsche voorgesteld). "Zo komt Weyts niet alleen tot een akkoord op een manier die we politique politicienne zouden kunnen noemen, maar wordt ook de rest van de samenleving betrokken."

"Die methode en die aanpak is wat ik van een politicus verwacht. In mijn ogen is dat het profiel van een moderne politicus", luidt de analyse van De Vadder.

Mediagenieke dossiers

Het moet evenwel gezegd: met dierenwelzijn en openbare werken heeft minister Weyts twee erg mediatieke onderwerpen in zijn portefeuille. "Hij komt met hondjes in beeld of knipt een lintje door bij een nieuwe brug. Iedereen is tevreden met zulke beelden. Men verwijt Weyts soms dat hij te veel naar buiten komt. Je moet als politicus natuurlijk mooi het evenwicht zien te bewaren", stelt De Vadder.

"Iedereen zegt stiekem dat het slim was om de bevoegdheid dierenwelzijn binnen te halen omdat dat een vrij ongevaarlijk dossier is. Toch zijn er ook negatieve en moeilijkere verhalen, zoals dierenrechten. En ook in dat soort dossiers voert minister Weyts een slagkrachtig beleid", aldus Ivan De Vadder.

Nog uitdagingen voor Weyts

Maar er zijn ook nog heel wat uitdagingen voor Weyts, en met name op het vlak van mobiliteit. "Daar heeft Weyts het moeilijker, want mobiliteit is op maatschappelijk vlak een erg groot probleem. Bovendien heeft Weyts niet alle instrumenten ter beschikking binnen zijn bevoegdheid, want ook onder meer ruimtelijke ordening en de spoorwegen zijn betrokken", weet Ivan De Vadder.

Zo is er nog steeds geen akkoord over rekeningrijden. "Als minister Weyts nog ergens een intendant of bemiddelaar zou moeten inschakelen, dan is het wel om het rekeningrijden in te voeren", vindt De Vadder.

Meest gelezen