Mensen met hiv vinden moeilijker job en verzekering

Mensen die besmet zijn met hiv hebben het vaak moeilijk om een job te vinden of te houden. Ook het verkrijgen van een verzekering verloopt vaak moeizaam. Dat blijkt uit het eerste grootschalige onderzoek in ons land naar discriminatie van mensen die seropositief zijn.

Het onderzoek van het Observatorium voor aids en seksualiteit van de universiteit Saint-Louis in Brussel liep tien jaar. Het baseerde zich op de meldingen die sinds 2003 binnenliepen bij het gelijkekansencentrum Unia. In dat jaar werd de antidiscriminatiewet van kracht. Die wet bepaalt onder meer dat je mensen niet mag discrimineren om hun gezondheidstoestand.

Op tien jaar tijd kreeg Unia 141 meldingen binnen van zogenaamde serofobie. Een kwart van de meldingen gaat over problemen op de arbeidsmarkt. Mensen die besmet zijn met hiv worden ontslagen of krijgen geen vast contract nadat de werkgever weet dat ze hiv hebben. De werkgever denkt ook dat het ziekteverzuim groter is als iemand hiv heeft. Sommige mensen worden ook uitgesloten van een job of krijgen geen kans om carrière te maken.

Veel klachten gaan ook over de verzekeringssector. Doordat ze hiv hebben, krijgen mensen geen verzekering of moeten ze een fors hogere premie betalen. Ook het feit dat medische informatie niet vertrouwelijk behandeld wordt door verzekeringsinstellingen, maar ook door andere organisaties, is een probleem.

"Blik op mensen met hiv nog te geproblematiseerd"

Uit het onderzoek blijkt dat het leven van mensen die besmet zijn met hiv vaak ingrijpend verandert. Ze hebben het gevoel dat ze aan hun lot worden overgelaten en voelen zich verraden. Dat heeft een negatieve impact op de gezondheid van mensen met hiv. Zelfs mensen die niet gediscrimineerd worden, zijn bang om uitgesloten te worden en gaan zich anders gedragen. Ze blijven vaak onder de radar met hun status.

In 2013, tien jaar na het invoeren van de antidiscriminatiewet, bereikte het aantal meldingen een piek. Volgens de onderzoekers is de blik op mensen met hiv nog te geproblematiseerd.

"Het medische en sociale luik is belangrijk in de strijd tegen discriminatie en serofobie, om tot een echte normalisering van hiv te komen", zeggen Unia en de onderzoekers. "Het gezondheidsbeleid moet daarom meer dan ooit verankerd zijn in mensenrechten en een gelijke kansenbeleid ten aanzien van de arbeidsmarkt en sociale rechten."

Meest gelezen