Moslimexecutieve verwerpt politiek akkoord over onverdoofd slachten

De Moslimexecutieve, het representatief orgaan van de moslims van België, reageert afwijzend op het politiek akkoord dat onverdoofd slachten vanaf 2019 in Vlaanderen verbiedt. Ook uit joodse hoek komen er reacties. Pinchas Kornfeld van het Centraal Israëlitisch Consistorium is eveneens tegen het akkoord. "Wij kunnen niet verdoofd slachten, dan zullen we patatten moeten eten." Toch is niet iedereen negatief.

"In 2010 heeft de Raad der Theologen een negatief advies gegeven betreffende de verdoving. Haar positie is niet veranderd", luidt het in een mededeling. De executieve is wel "bereid alle pistes te onderzoeken die kunnen leiden tot een verbetering van het dierenwelzijn, en die zoveel mogelijk het dierenleed beperken".

"Moslimburgers hechten groot belang aan dierenwelzijn"

"Het Executief van de Moslims van België (EMB) herinnert eraan dat de moslimmedeburgers die de islam belijden, groot belang hechten aan het belang van het dierenwelzijn. Dit principe is ingeschreven in de essentie zelf van de islamitische praktijken en filosofie", zegt de mededeling.

"Het EMB betreurt evenwel dat sommige geruchten laten verstaan dat er een eventuele instemming zou zijn van het EMB ten opzichte van de methode van de verdoving. Deze geruchten zijn niet in overeenstemming met de werkelijkheid. Het EMB had ten andere een nota gestuurd aan de Heer Vanthemsche (de bemiddelaar, nvdr) waarin werd onderlijnd dat zowel de principes van de Islam inzake dierenwelzijn als de noodzaak van de rituele keling moesten behouden blijven", gaat de mededeling verder. "De moslims wensen ook halal voeding te kunnen gebruiken, dat wil zeggen voeding conform hun riten en religieuze overtuiging", luidt het nog.

"Het EMB, de Raad der Theologen en de Coördinatieraad van de islamitische instellingen van België (CIB) staan open voor een dialoog met de moslimgemeenschap van België en de overheid om te komen tot een oplossing met respect zowel voor het dierenwelzijn als voor de godsdienstvrijheid van de moslimburgers", besluit de mededeling.

"Gulden middenweg tussen religieuze verplichtingen en dierenleed"

Niet iedereen in de moslimwereld reageert afwijzend. VRT Nieuws sprak met islamleraar Bahattin Koçak. Hij vindt het positief dat er een "gulden middenweg tussen de religieuze verplichtingen en dierenleed gevonden is". "Het was een discussie van bloed, zweet en tranen de afgelopen jaren, met getrek aan beide kanten, maar ik ben blij. Voor iemand die de religieuze verplichtingen wil nakomen, is het een opluchting: ik vind het een goede beslissing."

Of de beslissing het dierenleed verzacht, durft hij niet te zeggen. "Dat laat ik over aan dierenliefhebbers en mensen die opkomen voor dierenrechten. Ik ben uiteraard ook tegen dierenleed. Ik hoop dat de grote discussie nu gaat liggen."

"Wij kunnen niet verdoofd slachten, dan zullen we patatten moeten eten"

Ook vanuit de joodse hoek wordt er gereageerd. Pinchas Kornfeld, voorzitter van de commissie ritueel slachten bij het Centraal Israëlitisch Consistorium van België is niet te spreken over het akkoord. "Wij hebben het akkoord pas vandaag onder ogen gekregen en gisteren wisten wij helemaal van niets. Wij moeten het rapport van meneer Vanthemsche nog goed bestuderen. Ik begrijp het zeker, maar wij kunnen niet verdoofd slachten, dat kunnen wij niet eten. Dan zullen we patatten moeten eten."

Video player inladen...

Meest gelezen