"Abortus moet uit het strafrecht gehaald worden"

De vrijzinnige vereniging deMens.nu vraagt dat abortus uit het
strafrecht wordt gehaald en in de gezondheidswet wordt opgenomen. 27 jaar geleden is abortus gelegaliseerd, maar in theorie kunnen vrouwen nog altijd vervolgd worden.

Op 3 april bestaat de Belgische abortuswet 27 jaar. Sinds de wet van 3 april 1990 is abortus geen strafbaar feit meer als er wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden.

Een vrouw die ongewenst zwanger is, kan naar een arts gaan om haar te laten door verwijzen voor een abortus. Na de twaalfde week mag een abortus in België alleen nog plaatsvinden als het kind geboren zal worden met een ongeneeslijke afwijking of als de zwangerschap een gevaar is voor het leven van de vrouw.

"Maar waarom is abortus in 2017 nog altijd ingeschreven in het strafrecht onder de titel ”Misdaden en wanbedrijven tegen de orde der familie en tegen de openbare zedelijkheid”?", vraagt de vrijzinnige vereniging deMens.nu zich af. Men moet deze medische handeling niet beschouwen als een gedeeltelijk gedepenaliseerd misdrijf, maar in termen van volksgezondheid en een non-seksistisch maatschappelijk project gebaseerd op gelijkheid, klinkt het. "Er moet een einde gesteld worden aan de stigmatisering van vrouwen door het strafrecht. Abortus moet volledig uit het strafrecht gehaald worden."

DeMens.nu wijst erop dat abortus nog steeds niet vanzelfsprekend en vlot beschikbaar voor alle vrouwen. "We moeten waakzaam zijn voor conservatieve krachten in Europa en in de wereld die zich verzetten tegen abortus. Ook de Amerikaanse president Donald Trump kiest duidelijk partij voor de Pro Life beweging", waarschuwt deMens.nu.

 

Meest gelezen