Nieuwe pensioenberekening nadelig voor heel wat werknemers

De nieuwe berekening van de pensioenen, zoals voorgesteld door minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) zal voor nogal wat mensen nadelig uitvallen. Uit een studie van de pensioenadministratie blijkt immers dat wie meer dan 45 jaar gewerkt heeft en voor zijn 65e ziek of werkloos wordt, maandelijks tot 100 euro minder pensioen zal ontvangen.

Bij de huidige pensioenberekening ligt de focus op "de beste jaren", de jaren waarin werknemers het meeste verdienden. Ziektejaren of jaren van werkloosheid en brugpensioen worden meegeteld aan het loon van de laatste echt gewerkte jaren. Vanaf volgend jaar echter verandert de berekeningswijze en zal het pensioen berekend worden op het loon van de 45 eerste jaren.

De berekeningsmethode is voordelig voor wie meer dan 45 zal hebben gewerkt, maar nadelig voor wie de pech heeft om aan het einde van zijn carrière uit te vallen door ziekte, werkloosheid of brugpensioen.

"45 jaar geleden was het loon heel wat lager dan wat je vandaag verdient. Het loonverlies loopt op tot 100 euro per maand", zegt Celien Vanmoerkerke van de socialistische vakbond. Het ABVV berekende dat 20.000 of 1 op de 5 van de toekomstige gepensioneerden hierdoor elk jaar zal worden getroffen.

De maatregel zou ingaan voor werknemers die vanaf 1 januari 2018 met pensioen gaan. Nog volgens het ABVV zou minister Bacquelaine het voorstel morgen willen voorleggen aan de federale ministerraad maar het kabinet-Bacquelaine wil dit niet bevestigen.

Meest gelezen