Raad van State schorst milieuvergunning Uplace

De Raad van State heeft de milieuvergunning voor Uplace geschorst, in afwachting van een uitspraak ten gronde. Volgens de Raad zou het winkelcomplex onherroepelijke schadelijke gevolgen hebben. Uplace noemt het een "verbijsterend arrest". "Als ondernemer ben ik geschokt te moeten vaststellen dat dit kan in een rechtsstaat", zegt Bart Verhaeghe, voorzitter van Uplace.

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) had in juni 2016 een milieuvergunning afgeleverd en in december kreeg  Uplace nog een nieuwe stedenbouwkundige vergunning. Het shoppingcenter had toen laten weten dat ze in 2017 zouden starten met de bouwwerken. Maar nu gooit een nieuwe episode in de vergunningenmolen roet in het eten.

De zevende kamer van de Raad van State schorste vanmorgen de milieuvergunning van Uplace. De redenering van de Raad van State is dat er sinds het milieueffectenrapport opgemaakt werd in 2010, veel veranderd is op het vlak van mobiliteit en luchtkwaliteit.

Uplace zou onherroepelijke schadelijke gevolgen hebben, zegt de Raad. Daarom heeft de Raad van State de milieuvergunning voorlopig geschorst in afwachting van een uitspraak ten gronde.

Uplace: "Verbijsterend arrest"

Het winkelcomplex zelf noemt het een "verbijsterend arrest". Volgens Bart Verhaeghe, voorzitter van Uplace is het een "uitzonderlijk zwak gemotiveerd arrest".

"De zevende kamer negeert het advies van de auditeur, de rechtspraak uit het Docks-arrest en legt vooral het unaniem positieve advies van de hoogste Vlaamse milieu-administratie (GMVC) naast zich neer. Als ondernemer ben ik geschokt te moeten vaststellen dat dit kan in een rechtsstaat - dat één kamer van de Raad van State de rechtszekerheid die broodnodig is om te kunnen ondernemen op zo'n manier kan ondergraven en dit in een project waar in die 10 jaar geen enkele burger ooit een bezwaar indiende."

Uplace zegt nu dat het arrest geanalyseerd zal worden om te kijken welke stappen er genomen zullen worden.

Bonte: "Nu aan de Vlaamse regering om een dikke streep te trekken onder megalomane plannen"

Hans Bonte, burgemeester van Vilvoorde (SP.A), is dan weer wel erg tevreden. Volgens hem is er gerechtigheid geschied. "Het stond in de sterren geschreven dat de milieuvergunningsproblematiek roet in het eten ging gooien. Wie het dossier kent, weet dat de milieu-effecten dermate zijn dat het eigenlijk onmogelijk is dat Uplace er zal komen. Er lopen ook nog andere procedures, tegen het GRUP, het onderlijnend ruimtelijk plan, tegen de bouwvergunning, tegen de exploitatievergunning", vertelt hij aan VRT Nieuws. 

"Het is nu aan de Vlaamse regering om een dikke streep te trekken onder de megalomane plannen, zodat men het gezond verstand gebruikt om ook in de noordrand aan een gezonde ruimtelijke ordening te doen, die ook de stadskernen weer doet herleven."

"Project is morsdood"

Vanuit verschillende politieke hoeken wordt er intussen gereageerd op de beslissing van de Raad van State.

Björn Rzoska, fractieleider voor Groen in het Vlaams parlement reageert tevreden. "Nu is het de Raad van State die de stekker eruit trekt. Wij verwachten nu van de Vlaamse regering en minister Joke Schauvliege dat ze dit project eindelijk definitief begraven." Daar sluit ook Katia Segers (SP.A) zich bij aan. "Het wordt tijd dat de Vlaamse regering toegeeft dat dit project morsdood is." Voor SP.A is het complex in Machelen "een project van het verleden". "Het is slecht voor de handelskernen in Mechelen, Leuven en Vilvoorde, het is slecht voor het milieu, slecht voor de mobiliteit. Er is geen maatschappelijk draagvlak meer", besluit Segers.

Vlaams parlementslid Jo De Ro ziet in de uitspraak een zoveelste bewijs dat er problemen zijn met het dossier Uplace. "Het is tijd dat de Vlaams Regering geen nieuwe reanimatiepogingen meer onderneemt. Indien men wil investeren in retail zou men beter energie steken in het ondersteunen van de handelskernen in onze steden. De toekomst is aan echte steden en gemeenten en niet aan nepsteden."

Bij minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) die de vorige milieuvergunning afleverde, is te horen dat Uplace voorlopig niet kan beginnen bouwen.

Meest gelezen