"Mensen moeten heel open over zelfmoordgedachten kunnen en mogen spreken"

Om de preventie van zelfdoding te verbeteren, heeft het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie een nieuwe richtlijn opgesteld voor hulpverleners, gekoppeld aan een website. Die moeten artsen en verpleegkundigen helpen om het risico op zelfdoding te detecteren en te beperken.

Elke dag komen in Vlaanderen bijna 30 mensen op een spoedafdeling terecht na een poging tot zelfdoding. In vergelijking met andere Europese landen is dat erg veel. 10 procent van de zelfdodingen gebeurt ook in een zorgcentrum.

Bijna elke hulpverlener wordt tijdens zijn loopbaan geconfronteerd met personen die aan zelfdoding denken, een poging ondernomen hebben of uit het leven stappen, zegt het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie. Om de preventie te verbeteren en om hulpverleners daarbij te helpen, is er voor hen nu een nieuwe richtlijn.

De richtlijn is gekoppeld aan een website, met een e-learningprogramma voor hulpverleners. Artsen, psychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen krijgen er informatie en advies over hoe ze het risico op zelfdoding kunnen detecteren en wat ze kunnen doen om dat risico te beperken. Er wordt onder meer uitgelegd hoe je contact maakt, hoe je de veiligheid kunt bevorderen, hoe je familie en vrienden kunt betrekken, hoe belangrijk opvolging ook is.

Professor Gwendolyn Portzky, coördinator van het Expertisecentrum, benadrukt het belang van een heel grote openheid. "Mensen moeten een veilig gevoel krijgen bij de hulpverlener: ik kan en mag heel open over die zelfmoordgedachten spreken. Ook al heeft hij een goed ondersteunend sociaal netwerk, vaak merken we dat hij zich geïsoleerd voelt, het gevoel heeft gek te worden, bang is van zijn eigen gedachten. Als dat open besproken kan worden met een therapeut, is dat heel belangrijk."

Hulpverleners krijgen via het e-learningprogramma ook advies over wat ze kunnen doen na een poging tot zelfdoding en zelfdoding.  De website maakt deel uit van het actieplan van Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V). De richtlijn wordt via Zelfmoord1813 aangeboden.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis telefoonnummer 1813 of op de website www.zelfmoord1813.be.