"Salpeterzuur is schadelijk voor mens, dier en materialen"

Toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven waarschuwt voor de gevolgen van de blootstelling aan de neerslag van de salpeterzuurwolk in de omgeving van Zevekote. "Blootstelling aan salpeterzuur of waterstofnitraat veroorzaakt niet alleen beschadiging van de longen, maar ook de slokdarm, de maag en alle organen die veel water bevatten", aldus Tytgat.

De mogelijke schade die de inwoners van Zevekote en omgeving kunnen oplopen door de vrijgekomen salpeterzuurwolk is op dit ogenblik moeilijk in te schatten. "Alle hangt af van de dosis van de blootstelling", legt toxicoloog Jan Tytgat uit.

"Salpeterzuur is gevaarlijk want dat is een sterk zuur dat niet alleen irriterend, maar ook corrosief werkt. Het kan brandwonden veroorzaken. De wetenschappelijke benaming is waterstofnitraat."

"Niet alleen de longen, maar ook de slokdarm, de maag en alle organen die veel water bevatten zoals de ogen kunnen schade oplopen. Naar ogen ga je duidelijke prikkeling hebben en in de ergste gevallen blindheid. Dat zijn toch symptomen die heel ernstig zijn en waarvoor gewaarschuwd moet worden."

"Mens, dier en milieu kunnen schade oplopen"

De ontruiming van Zevekote en de instelling van een veiligheidszone is een logische beslissing volgens Tytgat.

"De wolk zal verdunnen. Het is jammer dat het niet regent op dit ogenblik. Als het regent kunnen die dampen in een geconcentreerde vloeistofvorm terugvloeien. Die vloeistoffen kan je opvangen en afvoeren. Zo lang de dampen kunnen blijven vrijkomen, moet men rekening houden met een zekere veiligheidszone van een ongezonde omgeving waar de mensen moeten wegblijven."

Als de wolk weg is, kan de situatie snel normaliseren. "Maar dat wil niet zeggen dat er geen schade is voor het milieu. Als de brandweer met een regengordijn de salpeterzuurwolk laat neerslaan, dan krijgt je bodemvervuiling. Als salpeterzuur in contact komt met materialen, veroorzaakt dat corrosie. De gevolgen zijn niet min."

 

Meest gelezen