Kilometerheffing brengt minder op dan verwacht

Morgen exact een jaar geleden werd in ons land de kilometerheffing voor vrachtwagens van meer dan 3,5 ton ingevoerd. De balans na een jaar werking is volgens Viapass, de overheidsinstelling die de kilometerheffing controleert en coördineert, positief. Toch liggen de inkomsten lager dan verwacht. In Vlaanderen bv. bracht het systeem 408 miljoen euro bruto op, zo'n 100 miljoen euro minder dan verwacht. Voor de drie gewesten samen bedraagt de opbrengst 648 miljoen euro bruto.

Elke dag rijden er gemiddeld 140.000 vrachtwagens over onze wegen. Afhankelijk van hun gewicht (+3,5 ton) en hun vervuilingsgraad betalen die sinds 1 april vorig jaar op bepaalde wegen een heffing per kilometer.

De lanceringsmaand bleek met 485 miljoen gereden kilometer meteen een van de beste maanden van het jaar. Ondanks de terugval tijdens de traditionele vakantieperiodes leverde de kilometerheffing ons land op werkdagen gemiddeld 2,3 tot 2,4 miljoen euro op. Voor Vlaanderen gaat het bruto om 408 miljoen euro aan inkomsten, terwijl de heffing in Brussel en Wallonië respectievelijk 9 en 229 miljoen euro opbracht.

Dat de opbrengst na een jaar kilometerheffing lager uitvalt dan verwacht heeft overigens alles te maken met het vrachtwagenpark zelf. Dat blijkt immers sneller te vergroenen dan verwacht. Een positieve trend, aldus Johan Schoups van Viapass, maar wel een trend die dus geleid heeft tot minder inkomsten. "In onze aanvankelijke schatting was er sprake van meer wagens met een lagere euroklasse."

Meer kleinere vrachtwagens?

Een andere mogelijke uitleg voor de lagere opbrengst is volgens sommigen te wijten aan de verschuiving naar kleinere vrachtwagens. "De vraag is of dat gebeurd is als gevolg van de kilometerheffing of de opmars van de e-commerce", zegt Schoups in "De wereld vandaag" op Radio 1. Het is volgens hem dan ook nog te vroeg om daar nu al een sluitend antwoord op te geven.

Buitenlandse chauffeurs vormen de hoofdmoot

Buitenlandse chauffeurs blijken een groot aandeel te hebben in de inkomsten door de kilometerheffing. Dat is op zich geen verrassing. Ons land staat bekend als transitland, het ligt op het kruispunt van enkele belangrijke Europese transportassen.

"46 procent van de kilometers worden gereden door Belgische voertuigen, 54 procent door buitenlandse vrachtwagens. De landen die het meest vertegenwoordigd worden zijn de buurlanden - Nederland, Frankrijk en Duitsland - maar we zien ook een groot aandeel Poolse, Roemeense en Litouwse vrachtwagens", aldus Schoups.

Sluipverkeer

Niet iedereen is overigens even gelukkig met de kilometerheffing voor vrachtwagens. Nogal wat burgemeesters van kleinere steden en gemeenten waar kleinere gewestwegen doorheen lopen, klagen over de explosieve toename aan sluipverkeer, met name door het vrachtvervoer. Ook hier is het volgens Schoups te vroeg om daar uitsluitsel over te geven.

Het afgelopen jaar zijn trouwens ook 15.000 boetes uitgeschreven voor vrachtwagenchauffeurs die zich niet hielden aan de regels rond de kilometerheffing of die niet correct betaalden.

Meest gelezen