Vlaamse diversiteitsambtenaar ontslagen: "Afrekening met iemand die anders denkt"

De Vlaamse diversiteitsambtenaar Alona Lyubayeva is ontslagen. Het kabinet-Homans (N-VA) bevestigt het ontslag aan VRT Nieuws. Lyubayeva zou te kritisch geweest zijn voor het beleid en haar manier van leidinggeven zou te wensen overgelaten hebben. Vanmorgen werd ze nog gehoord door de Vlaamse regering, maar tevergeefs. Lyubayeva vindt haar ontslag "zorgwekkend voor de toekomst van de ambtenarij". "Het is een afrekening met iemand die anders denkt", vertelt ze in "De wereld vandaag" op Radio 1. Minister Homans heeft nog niet gereageerd.

Begin deze week was duidelijk geworden dat Vlaams minister van Bestuurszaken Liesbeth Homans (N-VA) van plan was om de diversiteitsambtenaar te ontslaan. Lyubayeva zou een negatieve evaluatie gekregen hebben en onder meer haar leiderskwaliteiten zouden volgens de minister te wensen overlaten. Ook zou de diversiteitsambtenaar zich te kritisch uitgelaten hebben over het beleid, iets wat Homans niet langer zou pikken. Een diversiteitsambtenaar moet erop toezien dat er bij de Vlaamse overheid ook voldoende minderheidsgroepen aan de slag zijn, en kansen krijgen.

In "De afspraak" deed Lyubayeva daarop haar verhaal. Ze haalde daarbij vernietigend uit naar Homans, die ze naar eigen zeggen nauwelijks gezien heeft de laatste jaren. "Ik ben opgegroeid in een totalitair regime en weet hoe het voelt om onrechtvaardig behandeld te zijn." Homans zou volgens haar "evaluaties geven over dingen waar ze onmogelijk iets van kan afweten". De reden voor de uitspraken? De score die Homans gegeven had, zou beduidend lager liggen dan die van de medewerkers van Lyubayeva.

Eerder vandaag had de diversiteitsambtenaar die uitspraken wel wat getemperd. Ze gaf toe dat ze misschien te hard waren overgekomen en dat ze vooral wou duiden dat ze het gevoel had beknot te zijn in wat ze dacht en mocht zeggen. Ze zat deze voormiddag nog samen met de Vlaamse regering, waar ze haar verhaal kon doen. "Maar", zo zei ze zelf achteraf, "kk ga er al een hele week van uit dat het einde verhaal zal zijn." Dat bleek een juiste inschatting te zijn, want het kabinet-Homans heeft bevestigd dat Lyubayeva effectief ontslagen is.

"Afrekening met iemand die anders denkt"

In "De wereld vandaag" op Radio 1 heeft Lyubayeva intussen gereageerd op haar ontslag, dat ze "zorgwekkend vindt voor de toekomst van de ambtenarij".

Ze licht toe hoe haar gesprek met de Vlaamse regering vanmorgen verlopen is. "Ik heb in 15 minuten geprobeerd om toe te lichten wat mijn standpunten zijn. Iedereen luisterde aandachtig. Maar ik weet al een week dat het kalf verdronken is, dus ik had geen verrassingen verwacht. Ik heb vooral proberen duidelijk te maken wat er hier gebeurt, namelijk dat een ambtenaar ontslagen wordt wegens het hebben en uiten van een kritische opinie. De regering heeft daar een verantwoordelijkheid in."

"Ik ben ontslagen omdat de Vlaamse regering mijn negatieve evaluatie bevestigt en mijn optreden in "De afspraak" wordt als verzwarend argument beschouwd." Spijt van dat interview heeft Lyubayeva evenwel niet. "Ik kon elk punt van de evaluatie weerleggen. Het is een vaststelling dat minister Homans een helemaal andere visie heeft op gelijke kansen, diversiteit en gelijkheid in deze samenleving. Het is bijzonder jammer dat de minister die verantwoordelijk is voor personeelszaken zelf op zo'n manier omgaat met evaluaties en met het spreekrecht. Dat is zorgwekkend voor de toekomst van de ambtenarij."

Het feit dat er ook binnen haar team problemen zouden zijn, doet ze af als "een roddel". "Ik word afgerekend op karakteristieken en niet op inhoud of doelstellingen. Dit is een afrekening met iemand die anders denkt." Volgens Lyubayeva is het laatste woord over deze zaak nog niet gezegd.

Minister Homans heeft nog niet gereageerd.

Meest gelezen