"Incident met salpeterzuur in Zevekote is uitzonderlijk geval"

Naar aanleiding van het salpeterzuurlek in Zevekote rijst de vraag waarom er eigenlijk zuur wordt gebruikt bij mestverwerking. Dat blijkt nodig om ammoniakemissie van mest tegen te gaan. Het zuur wordt gebruikt om de ammoniak uit de lucht te wassen. Meestal gaat het om zwavelzuur, maar in Zevekote wordt salpeterzuur gebruikt om een eindproduct te bekomen dat als kunstmest kan worden gebruikt.

"In de milieuwetgeving is het voor grote landbouwbedrijven en mestverwerkingsbedrijven verplicht om zuur te gebruiken om ammoniakemissie naar de omgeving te vermijden", legt Erik Meers van de Universiteit Gent uit. De ammoniak wordt opgevangen in een soort zuurwasser, dus.

"Normaal wordt daarvoor zwavelzuur gebruikt", zegt Meert. "Hier werd salpeterzuur gebruikt. Dat is eigenlijk een  duurder product waarbij het eindresultaat een hernieuwbare grondstof zou kunnen zijn die als kunstmestvervanger zou kunnen dienen."

"Dit is echt een uitzonderlijk geval, weliswaar met een enorme impact", beaamt Thomas Vannecke van het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking. Hij benadrukt dat de zuuropslag in mestverwerkingsbedrijven sterk wordt opgevolgd. "We moeten hier geen cowboyverhaal van maken. Een tankstation is ook risicovol en kan eveneens ontploffen."

Meest gelezen