Bewoners van Zevekote opnieuw veilig thuis, salpeterzuurtank is leeggepompt

Zowel de inwoners van Sint-Pieters-Kapelle als die van Zevekote zijn onder begeleiding naar huis mogen terugkeren na het salpeterzuurlek in een mestverwerkingsbedrijf vlakbij. De tank waarmee alle onheil begon, is leeggepompt. Naar de oorzaak van het lek blijft het raden. Het gemeentelijk rampenplan is opgeheven.
De brandweer begeleidt mensen uit Sint-Pieters-Kapellen naar huis.

De calvarietocht van de inwoners van Sint-Pieters-Kapelle en Zevekote in West-Vlaanderen is eindelijk voorbij. Die begon gisteren rond 17.30 uur toen een tank met salpeterzuur op een mestverwerkingsbedrijf in Zevekote begon te lekken. De tank had een inhoud van 26.000 liter en was voor 60 procent gevuld.

Meteen werden de beide dorpen ontruimd en kwamen gespecialiseerde teams ter plaatse om de lekkende tank leeg te pompen. Dat verliep minder vlot dan gedacht en lange tijd mochten de inwoners niet naar huis terugkeren. Sint-Pieters-Kapelle en Zevekote veranderden zo in geen tijd in spookdorpen. Om te vermijden dat plunderaars hun slag zouden slaan, bewaakte de politie de dorpen de hele nacht.

Terugkeer onder begeleiding

Vanochtend kregen de inwoners van Sint-Pieters-Kapelle dan toch groen licht om terug te keren. De zowat 570 inwoners van Zevekote moesten nog geduld oefenen omdat de tank nog steeds niet volledig was leeggepompt. Rond 13 uur vanmiddag was dat laatste eindelijk een feit en mochten ook zij naar huis terugkeren.

Die terugkeer verliep onder begeleiding. De brandweer voerde in elk huis metingen uit om zeker te zijn dat alle gevaar was geweken.

Het gemeentelijk rampenplan is opgeheven en om 18 uur is ook de informatielijn 1771 stilgelegd.

"De tank wordt nu met water gevuld en de veiligheidszone rond het bedrijf zelf blijft nog even overeind", zegt Sofie Demeyer in "Het Journaal" om 13 uur. "Met de vergunningen was alles in orde. De tank is splinternieuw en was 8 dagen geleden nog gekeurd en daarna voor het eerst gevuld. Technisch onderzoek zal moeten uitwijzen wat de oorzaak is."

Dubbele wand

Milieuscheikundige Erik Meers van de UGent heeft alvast een mogelijke verklaring voor het lek. Hij merkt op dat de tank twee wanden had waarbij het zuur in de binnenste wand zat opgeslagen. Mogelijk heeft het de bouten van die wand aangetast waarna het in de tweede wand is gesijpeld. Daar is het verdampt, met alle gevolgen van dien. Het zuur zou volgens hem evenwel niet in de bodem zijn getrokken.

"De milieuwetgeving verplicht grote landbouwbedrijven en mestverwerkingsbedrijven om zuur te gebruiken om de uitstoot van ammoniak in te dijken", merkt hij nog op. "Duizenden zulke bedrijven hebben dan ook zo'n zuur staan."

Eerder vandaag hebben het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de Vlaamse Milieumaatschappij metingen uitgevoerd, onder meer om de waterkwaliteit te controleren. Het onderzocht ook de gevolgen voor dieren en gewassen. Lokaal gekweekte groenten eten zou geen probleem vormen, op voorwaarde dat die goed worden gewassen.

Nacht lang doorgewerkt

Op een persconferentie even over 11 uur toonde gouverneur Carl Decaluwé van West-Vlaanderen nog veel begrip voor de inwoners van Zevekote die op dat moment nog niet huiswaarts mochten keren. "Ik begrijp dat ze zo snel mogelijk weer naar huis willen", zei hij. "Maar dat willen we pas toestaan als alles veilig is. Zolang het pompen bezig is, kunnen we de veiligheid niet garanderen. We hopen dat die operatie zo snel als mogelijk zal zijn afgelopen, maar ik heb geen idee wanneer dat precies zal zijn."

Decaluwé drukte zijn uitdrukkelijke dank uit voor alle hulpverleners die de handen uit de mouwen hebben gestoken. "Velen onder hen hebben de hele nacht doorgewerkt. Ook de burgemeesters, de korpschef en de politie hebben hard gewerkt."

Inwoners van Zevekote of Sint-Pieters-Kapelle die menen dat ze schade hebben opgelopen, kunnen dat vanaf maandag in het administratief centrum van Gistel melden.

Meest gelezen