Een tekenbeet? Stuur uw verwijderde teek op voor onderzoek

Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) doet een oproep om tekenbeten te melden en verwijderde teken op te sturen voor onderzoek. Het WIV wil zo het aantal tekenbeten op mensen tellen. Door deze gegevens te verzamelen kan meer nauwkeurige informatie verschaft worden over waar en wanneer teken actief zijn in België. Zo kunnen mensen die mogelijk blootgesteld worden aan tekenbeten beter aan actieve preventie doen. De resultaten van het onderzoek worden weergegeven door middel van een kaart op de website TekenNet.

Het tekenseizoen is begonnen. De zon begint weer te schijnen, massaal gaan we weer lekker naar buiten. Teken zijn heel het jaar door aanwezig, maar pas bij temperaturen boven de 10 à 12°C worden ze actief. In gebieden met een gematigd klimaat en wisselende seizoenen zoals in België zijn ze het meest actief tussen het voor- en het najaar (maart tot oktober), wanneer het warmer en vochtig is. Een tekenbeet is meestal onschuldig, maar kán u ziek maken.

Een tekenbeet online melden

De website en de app "TekenNet" van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV) bieden op basis van vrijwillige meldingen van burgers een overzicht van het risico voor het oplopen van een tekenbeet in tijd en ruimte in België.

Tussen 1 april en 31 oktober 2017 verzoekt het WIV alle burgers die het slachtoffer zijn van een tekenbeet om deze verwijderde teek gratis met de post naar het WIV te versturen. Deze teken zullen worden geanalyseerd in het kader van een studie over ziekteverwekkers die door teken op de mens kunnen worden overgedragen. Er wordt de deelnemers ook gevraagd om online enkele korte vragen te beantwoorden. De teken worden na de inzamelingsperiode geanalyseerd. Er kan daarom geen individuele feedback aan de deelnemers worden gegeven om hen mee te delen of de opgestuurde teek al dan niet drager was van een ziekteverwekker. De globale resultaten van de studie worden in de loop van 2018 bekendgemaakt op de website TekenNet.be.

TekenNet is een onderzoeksproject van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV-ISP) dat wordt beheerd door de dienst Epidemiologie van Infectieziekten.

Het doel van TekenNet is om gegevens te verzamelen over:

  • het aantal personen die een tekenbeet oplopen;
  • de plaatsen in België waar tekenbeten het meest voorkomen;
  • het aantal personen die na een tekenbeet een arts raadplegen.

Door deze gegevens te verzamelen kan meer nauwkeurige informatie verschaft worden over waar en wanneer teken actief zijn in België, zodat de mensen die mogelijk blootgesteld worden aan tekenbeten beter aan actieve preventie kunnen doen.

Het project startte in juni 2015. De resultaten van deze studie worden weergegeven door middel van een kaart. Deze kaart toont hoeveel meldingen van tekenbeten werden geregistreerd via deze website. Het rapport met de resultaten van 2016 kan u hier downloaden.

De ziekte van Lyme

De ziekte van Lyme (of borreliose) is een infectieziekte, veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi . Deze wordt op de mens overgedragen via een beet van bepaalde tekensoorten (van het geslacht Ixodes) als zijzelf besmet zijn. Wanneer een besmette teek bloed zuigt, kunnen de bacteriën via het speeksel van de teek overgedragen worden op de gastheer.

In België schat men dat 10 procent van alle teken besmet zijn. Het overdrachtsrisico van de bacterie stijgt naarmate de teek langer blijft vastzitten op de huid. Als de teek binnen 12 tot 24 uur verwijderd wordt is de kans op besmetting klein. Na een beet van een teek, bedraagt het risico op de ontwikkeling van de ziekte ongeveer 1 tot 2 procent.

In België wordt het voorkomen van de ziekte opgevolgd via een netwerk van laboratoria en van huisartsen.

Het WIV herinnert er nog even aan dat een persoon gebeten door een teek met één of meerdere ziekteverwekkers niet noodzakelijk besmet wordt. Indien symptomen zoals een erythema migrans (verschijning en ontwikkeling van een rode cirkelvormige vlek op de plaats van de beet) of griepachtige syndromen (zoals koorts en spierpijnen) optreden na een tekenbeet wordt aangeraden om zo snel mogelijk een arts te raadplegen.

Alle praktische informatie omtrent een tekenbeet melden en de teek opsturen vindt op de website TekenNet.be.

Meest gelezen