China gaat reuzenreservaat creëren voor reuzenpanda's

China is van plan om een groot nationaal park te creëren voor reuzenpanda's. Het nieuwe reservaat zal bijna zo groot zijn als België en zich uitstrekken over drie provincies. Het is de bedoeling om op die manier het aantal panda's in het wild op te voeren van 1.864 nu naar 2.000 tegen 2025.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved.

De reuzenpanda's leven nu in zes geïsoleerde bergketens in 67 reservaten. De bedoeling van het 27.134 vierkante kilometer grote reservaat is die geïsoleerde populaties met elkaar te verbinden, zodat de genenpool van de panda's uitgebreid wordt.

Het nieuwe nationaal park zal helpen om, naast de panda's, 8.000 andere bedreigde dieren en planten te beschermen, volgens het Chinese persbureau Xinhua.

Het park moet er ook voor zorgen dat een enkel overheid verantwoordelijk is voor de bescherming van de panda's in de provincies Gansu, Shaanxi en Sichuan, waarin het park ligt. Als panda's momenteel de grens overtrekken van de ene provincie naar een andere, vallen ze onder een andere jurisdictie wat de zaken bemoeilijkt.

Het komt bovenop acht al bestaande nationale parken die bedoeld zijn om bedreigde soorten te beschermen en de ecologie van het land aan de bovenloop van grote rivieren, zoals de Gele Rivier en de Jangtse, intact te houden.  

"In tegenstelling tot de reservaten, staat het nationaal park niet op zich. China zal een algemeen plan opstellen voor het systeem van de nationale parken. Het nieuwe park wordt een toevluchtsoord voor biodiversiteit en het zal bescherming bieden aan het hele ecologische systeem", zei Hou Rong aan Xinhua. Hou is de directeur van de Chendu Research Base for Giant Panda Breeding in de provincie Sichuan. "Veel geleerden en experts in natuurbescherming steunen de vorming van een nationaal park."

Het nieuwe nationaal park zal bestaande pandareservaten verbinden die in de provincies Gansu, Shaanxi en Sichuan verspreid liggen. (De rode bolletjes zijn pandareservaten, het groene is geschikt leefgebied voor panda's). (Illustratie: Macao Giant Panda).

170.000 mensen moeten weg

De totstandkoming van het park zal niet zonder problemen verlopen. Zo zullen er in de provincie Sichuan minstens 170.000 mensen moeten verhuizen die nu nog leven in wat het kerngebied van het nationaal park moet worden.

Mensen hebben al generaties lang gewoond in de pandareservaten, maar ze kappen er bamboe en ze laten hun vee grazen op de heuvels, wat de levenswijze van de panda's verstoort, en in het kerngebied niet toegelaten kan worden.

Vroeger dreef de armoede er de lokale bewoners wel eens toe op panda's te jagen, maar sinds er een systeem van straffen en beloningen werd opgezet, is dat fel verminderd en zijn de inwoners de natuurlijke rijkdommen uit hun omgeving meer naar waarde gaan schatten.

Volgens Hou zal het park de inwoners nieuwe huizen aanbieden en voor jobs zorgen. Zo kunnen ze ingehuurd worden als gidsen voor toeristen en meewerken aan het bouwen van de infrastructuur.

"We moeten de plaatselijke bevolking er toe brengen om het milieu te beschermen, en het niet om zeep te helpen",zei Heng Yi, een van de bestuursleden van het China Conservation and Research Center for the Giant Panda. "De belangrijkste kwestie is om mensen een menswaardig bestaan te geven en hen uit de armoede te halen. Eens ze toegang hebben tot elektriciteit, zullen ze geen bamboe meer kappen. En als ze een behoorlijke job en een vast inkomen hebben, zullen het risico niet lopen om nog te jagen op panda's."

Toch blijft de gedwongen verhuizing een gevoelig punt in China, waar tientallen jaren van koortsachtige verstedelijking en industrialisering miljoenen mensen van het platteland verdreven heeft om plaats te maken voor wegen, fabrieken en nieuwe wijken. De Olympische Spelen van 2008 alleen al zouden geleid hebben tot de gedwongen verhuizing van 2 miljoen mensen. 

Xinhua News Agency / eyevine. All Rights Reserved.

De huid van een panda die in 2015 in beslag werd genomen in de provincie Yunnan. Tien mensen werden opgepakt voor het doden van de panda en het verkopen van zijn vlees. Drie van hen werden uiteindelijk aangehouden. 

Terug in het wild

Het nationaal park heeft een aantal belangrijke economische en praktische hindernissen moeten overwinnen, zei Hou van de Chendu Research Base for Giant Panda Breeding. En volgens hem is het het sluitstuk van de bescherming van de reuzenpanda. Die is in drie stadia verlopen: kweken, opnieuw uitzetten in het wild en ten slotte het nationaal park. 

"We zijn in de late jaren 90 moeten beginnen met het kweekprogramma in gevangenschap, aangezien het aantal panda's in de jaren 80 drastisch gedaald was, voor een deel door het natuurlijke, periodieke afsterven van de bamboe", zei Hou.

Chinese wetenschappers werkten hard om de teruggetrokken dieren in gevangenschap te kweken, in het begin met weinig succes. In gevangenschap leven er zo'n 200 panda's, en verleden jaar werden er 64 jongen geboren in gevangenschap, waarvan er 54 overleefden.

De wetenschappers maakten zich wel zorgen over inteelt bij de panda's, en gedurende jaren hebben ze samengewerkt met internationale onderzoeksteams om de pandapopulatie in gevangenschap een van de meest diverse op genetisch vlak te maken. Om ook de genenpoel in het wild diverser te maken, is het China Conservation and Research Center for the Giant Panda in 2003 begonnen met een reïntroductieprogramma, waardoor zeven panda's uitgezet zijn in het wild. Twee daarvan zijn intussen wel al gestorven.

Dankzij die volgehouden inspanningen, is het aantal reuzenpanda's in het wild de laatste jaren gestegen: tussen 2003 en 2013 nam hun aantal met 17 procent toe, en de International Union for Conservation of Nature (IUCN, die de rode lijsten van bedreigde diersoorten opstelt, heeft daarom de klassering van de panda aangepast van "bedreigd" naar kwetsbaar. De IUCB heeft er echter wel al voor gewaarschuwd dat al die vooruitgang teniet kan gedaan worden door de opwarming van de aarde, waardoor volgens de voorspellingen de volgende 80 jaar een derde van het leefgebied van de panda's vernietigd zal worden.

Momenteel leven er 1.864 panda's in het wild, en China wil dat aantal opvoeren naar 2.000 tegen 2025. Daarvoor is er echter een grote beschermde ruimte nodig, en een verbetering van het ecosysteem in het gebied.

AP2009

Panda Lou Sheng met haar kleintjes in de zoo van Chiang Mai in Thailand.

Corridors

Weinig mensen zijn er zich van bewust hoe de panda's momenteel leven, zei Hou. Een groot deel van hun verspreidingsgebied is versnipperd, en er blijven slechts een paar grote aaneengesloten gebieden over waarin de dieren zich vrij kunnen rond bewegen.

Volgens een rapport van het Wereldnatuurfonds WWF raakte het bos steeds meer versnipperd door wegen en spoorlijnen, wat de pandapolulaties isoleert, en het paren bemoeilijkt of verhindert. Bovendien vermindert het kappen van de bossen de toegang van de panda's tot de bamboe die ze nodig hebben om te overleven.

Sommige geïsoleerde populaties bestaan uit niet meer dan 10 exemplaren, wat hen kwetsbaar maakt voor ziektes en voortplantingsproblemen, en maakt dat de panda's zich minder goed kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden.

Het park zou daar een einde aan moeten maken en het ecologisch systeem moeten herstellen, maar er blijven nog een aantal grote uitdagingen. Zo is het niet makkelijk om corridors te creëren waarin de panda's effectief kunnen migreren. Sinds 1988 zijn er al 20 corridors voorgesteld over de zes bergketens, maar in de realiteit is daarvan nog niet veel gekomen.

"China moet nog steeds meer empirische studies uitvoeren, en actie ondernemen om deze corridors echt in gebruik te kunnen nemen", zei Melissa Songer, een biologe gespecialiseerd in natuurbescherming van het Smithsonian's National Zoological Park.

In 2015 heeft de Chinese National Development and Reform Commission een samenwerkingsakkoord getekend met het Paulson Institute uit Chicago om een aantal case studies en pilootprogramma's uit te voeren.

"Ervaringen uit het verleden hebben ons geleerd hoe veel een nationaal park kan doen voor het milieu en de ecologie in een land", zei David Wildt aan het persbureau Xinhua. Wildt is een belangrijke onderzoeker aan het Smithsonian's Conservation Biology Institute.

"Het doet me heel veel plezier om de Chinese doorbraken te zien bij het kweken van panda's en bij de reïntroductieprogramma's. Nu is het tijd om na te gaan of deze maatregelen gunstig uitpakken in het nieuwe systeem van de nationale parken."

Meest gelezen