Kevin Van den Panhuyzen/NurPhoto

"Kritiek op circulatie­plan Leuven sterk verminderd"

In Gent voeren ze vandaag een nieuw circulatieplan in, maar Leuven deed dat vorig jaar al. De plannen kennen heel wat gelijkenissen, maar de invoering verliep heel anders. Volgens het stadsbestuur is ondertussen de kritiek op het plan verstomd, maar oppositiepartij N-VA spreekt dat tegen.

De gelijkenissen tussen de twee circulatieplannen zijn opvallend. Beide steden werden onderverdeeld in zones. Van de ene zone naar de andere zone rijden met de auto is moeilijk of onmogelijk gemaakt. Daarvoor moet je langs de ringweg passeren. Het centrum van de stad is in beide gevallen nog meer autoluw of autovrij gemaakt.

Het verschil zit 'm in de invoering van het plan. In Gent kiest men vandaag voor een big bang. Van de ene dag op de andere ziet het verkeersplan in de stad er volledig anders uit. Honderden verkeersborden werden het afgelopen weekend aangepast en straten zijn van het ene uur op het andere van rijrichting veranderd.

Niet zo in Leuven. Van augustus 2016 tot december 2016 werd het nieuwe circulatieplan ingevoerd. Het begon met twee zones en werd dan stelselmatig uitgebreid. De stad koos voor die aanpak om tijdens het veranderingsproces nog te kunnen bijsturen. Iets wat trouwens meermaals is gebeurd.

Het Leuvense stadsbestuur heeft destijds nog samengezeten met de collega's in Gent, om van gedachten te wisselen. "Dat ze toen vertelden dat ze alles in één keer zouden invoeren, heeft ons een beetje verbaasd", reageert schepen van Openbare Werken Dirk Robbeets (SP.A) nu. Wij vonden het gevaarlijk om alles in een weekend klaar te maken en in één keer los te laten."

"In juni is de evaluatie van het plan klaar"

Net als in Gent was er in Leuven kritiek. Actiegroepen werden opgericht en Facebookpagina's zagen het levenslicht. Hoe gaat het dan nu met het circulatieplan in Leuven? "Het meldpunt voor klachten en opmerkingen over het plan is zo goed als stilgevallen", zegt schepen Robbeets.

"De kritiek is enorm verminderd. Mensen die eerst tegen waren, zien nu hoe hun stadsdeel leefbaarder geworden is. Een aantal handelaars doet nog wel moeilijk, maar ook dat is bekoeld. In de loop van mei is er een evaluatie van het plan, die is in juni klaar. Ik ben er gerust op, maar we blijven wel praten met alle betrokkenen."

"Houd een objectieve enquête bij de bevolking"

Wie er minder gerust op is, is Lorin Parys, kandidaat-burgemeester van oppositiepartij N-VA in Leuven. Hoewel hij toegeeft dat het in sommige stadsdelen rustiger wonen is sinds de invoering van het plan, duidt Parys vooral op de nadelen voor de handelaars in Leuven en op het gebrek aan objectief cijfermateriaal.

Parys wil dat de stad een onafhankelijk bureau een enquête laat uitvoeren bij de bevolking, handelaars en bezoekers. Zo'n objectief onderzoek had volgens de kandidaat-burgemeester trouwens al voor de komst van het circulatieplan moeten gebeuren. "Het plan stuurt al het verkeer naar de ring, maar niemand heeft berekend of de ring dat ook aankan."

De N-VA in Leuven klaagt ook het grote aantal boetes aan die worden uitgeschreven sinds de invoering van het plan. "Er wordt veel minder bovengronds geparkeerd en toch is het aantal boetes gestegen met een kwart."

GODONG / BSIP

Wat wil de N-VA dan veranderen?

Als Parys burgemeester zou worden in Leuven volgend jaar, zou hij het plan niet helemaal naar de prullenmand verwijzen, maar hij zou wel een paar grote aanpassingen doen.

"De uitbreiding van de autoluwe zone in het hart van de binnenstad is op zich niet verkeerd, dat willen we ook zo houden", maar Parys wil bijvoorbeeld bewoners gebruik laten maken van "slimme knips", waardoor zij wel van een zone naar een andere kunnen rijden maar bezoekers niet en hij wil bijsturingen voor mensen die minder mobiel zijn.

De N-VA wil het ook mogelijk maken om een uur gratis te parkeren in de ondergrondse parkeergarages. Dat voorstel heeft de partij ook al becijferd en zou 1,6 miljoen euro kosten.

Meest gelezen