Hoeveel CO2 kunnen bomen en planten nog opnemen?

Een grootschalig scienefictionachtig experiment in het Verenigd Koninkrijk moet helpen uitzoeken of er grenzen zijn aan de mogelijkheid van de natuur om CO2 op te nemen. Het is een van dé belangrijkste vragen voor klimaatwetenschappers die de opwarming van de aarde onderzoeken.

Mens en natuur leven in een relatie waaruit ze elk hun voordeel halen. Wij stoten koolstofdioxide (CO2) uit, door onze ademhaling, maar ook door de verbranding van fossiele brandstoffen. Planten en bomen gebruiken op hun beurt die CO2 als voedingsbron. Ze slaan CO2 op in hun wortels, stammen en de bodem, CO die anders in de atmosfeer zou blijven hangen. Waardoor het klimaat nog meer zou opwarmen.

Een van de grote vraagstukken voor klimaatwetenschappers is: hoe lang en hoe goed kunnen bossen de opwarming van het klimaat nog blijven compenseren, laat staan tegenhouden? De uitstoot van CO2 neemt hand over hand toe, door onze industrie, door onze levensstijl, en zal naar alle verwachting de komende decennia nog meer stijgen.

Een grootschalig, langlopend experiment in het Verenigd Koninkrijk moet meer duidelijkheid scheppen. Britse wetenschappers hebben daarom in het graafschap Staffordshire, in de noord-Engelse regio West Midlands, in een bos een groot outdoor-laboratium gemaakt, de "BIFor FACE facility".

Sciencefiction in Mill Haft

Het domein, Mill Haft, is 25 hectare groot en maakt deel uit van de vroegere jachtgronden van de graaf van Lichfield. Algemeen wordt aangenomen dat het al meer dan 300 jaar lang door een dicht bladerdek gedomineerd wordt. De meest voorkomende boomsoort is de Engelse eik (Quercus rubus), met exemplaren van 160 tot 180 jaar oud.

Tussen de bomen zijn 25 meter hoge masten geplant die geregeld grote CO2-wolken uitstoten. De site wordt omgeven door een hek van 3 meter hoog, zodat niemand binnen kan klimmen. Er mag niet gegeten en gedronken worden in het bos. Zilveren buizen kronkelen over de grond, wat leidt tot taferelen uit een sciencefictionfilm.

In onderstaande video geeft projectleider en professor Rob Mackenzie van de Birmingham University meer tekst en uitleg bij het experiment.

"Natuur kan schadelijke gevolgen nooit volledig compenseren"

"We hebben er vertrouwen in dat bomen in staat zijn om nog grotere hoeveelheden CO2 op te nemen", zegt professor Mackenzie aan de BBC. "Hoe meer CO2 uitgestoten wordt, hoe meer CO2 bomen en planten zouden moeten kunnen opslaan in hun wortels, in hun stammen en in de bodem."

Sommige wetenschappers zien in dat zogenoemde "fertiliseer-effect" van CO2 op de natuur een reden om minder pessimistisch te zijn over de stijgende CO2-uitstoot. "Absoluut ongegrond", zegt Mackenzie. "De natuur verleent ons een fantastische gratis service door CO2 op te nemen. Het is nog onduidelijk hoevéél CO2 de natuur kan opnemen. Dat het ooit zal volstaan om de schadelijke gevolgen voor de aarde te compenseren, is echter uitgesloten."

"We weten vrij zeker dat andere factoren de capaciteit om meer CO2 te blijven opnemen, zullen begrenzen. De opwarming van het klimaat, dat zijn stijgende temperaturen, een gebrek aan water en een gebrek aan voedingsstoffen. Dat zal ook zijn impact hebben op de mogelijkheid van bomen en planten om CO2 op te slaan."

Meest gelezen