Kleurt de VS buiten lijntjes van oorlogsrecht in Irak?

Professor internationaal recht Jan Wouters van de KU Leuven sluit niet uit dat de VS het onder president Trump niet zo nauw neemt met de strikte regels van het oorlogsrecht, waarbij een strikt onderscheid tussen militaire en civiele doelen wordt gemaakt. Dat kan volgens hem verklaren waarom er de jongste weken zoveel uitschuivers zijn waarbij veel burgerdoden zijn gevallen.

Ons land neemt in Irak deel aan een internationale coalitie tegen IS. "We weten dat de "rules of engagement" heel strikt waren onder Obama", zegt Jan Wouters aan "De wereld vandaag" op Radio 1. "We zijn niet zeker of de nieuwe Amerikaanse president op dat vlak dezelfde strikte instructies aan de strijdkrachten geeft. Dat helpt verklaren waarom er de laatste tijd zo veel missers zijn geweest." 

Volgens Wouters is er voldoende grond voor ongerustheid. "We mogen daarin niet worden meegesleurd. We moeten absoluut waken over een strikte naleving van het oorlogsrecht en de "rules of engagement" voor de Belgische troepen." Wouters vindt het de verantwoordelijkheid van onze regering om de alliantie erop te wijzen dat het oorlogsrecht strikt moet worden toegepast.

Wouters begrijpt tot op zekere hoogte dat de regering zich moet houden aan een geheimhoudingsplicht met betrekking tot de operaties in Irak. "Het ministerie van Defensie moet minstens na de feiten geregeld een briefing aan het parlement geven." Hij noemt rekenschap aan het verkozen parlement geven essentieel in een democratie.

Meest gelezen