Opnieuw dierenproeven aan VUB na maatregelen om wantoestanden aan te pakken

Aan de Vrije Universiteit Brussel worden opnieuw dierenproeven uitgevoerd. Enkele maanden geleden was de VUB in opspraak gekomen wegens wantoestanden in de laboratoria. Er zijn nu nieuwe afspraken gemaakt om dat op een diervriendelijke manier te doen.

Te veel dieren in kleine proefbakken, muizen die gedood werden in de diepvriezer of wiens kop werd afgesneden met een keukenschaar: de beelden die GAIA enkele maanden geleden undercover maakte in de laboratoria van de VUB spraken boekdelen. Nadat de wantoestanden uitgelekt waren, mocht de VUB geen dierenproeven meer houden. 

"We gaan dieren niet meer doden door ze in te vriezen"

De universiteit heeft nu enkele maatregelen voorgesteld die dergelijke misbruiken in de toekomst moeten voorkomen.

Rector Caroline Pauwels benadrukt tegenover VRT Nieuws: "Wij gaan dieren niet meer doden door ze in te vriezen. Dat is heel expliciet verboden". Toch benadrukt ze ook dat niet alle dieren gedood worden. "De varkens worden bijvoorbeeld geadopteerd."

"Intern zijn er meer structurele controles en we laten externen onze laboratoria doorlichten en begeleiden. De onderzoekers van het animalarium worden permanent bijgeschoold over dierenwelzijn. Ten slotte is er een nieuwe academisch verantwoordelijke aangesteld om de werking van het animalarium zo goed mogelijk te coördineren." Daarvoor zal de universiteit nauw samenwerken met de Ethische Commissie Dierenproeven en de Dierenwelzijncel.

Er is nu ook extern toezicht op dierenwelzijn. Zo is het kwaliteitssysteem met uitgeschreven procedures en structurele interne en externe audits verder uitgebouwd. Er is o.a. een geïntegreerd kwaliteitssysteem ingevoerd, net als een IT-systeem voor de registratie van dieren. Daarnaast is de huidige infrastructuur aangepast, zoals een verbetering van de verluchting. De gehele upgrade van de veertigjarige oude faciliteiten kostte zo'n 100.000 euro. Binnenkort wil de VUB ook beginnen met de bouw van een nieuw animalarium. 

"Momenteel onmogelijk om helemaal geen dierenproeven te doen"

De VUB is naar eigen zeggen opgelucht dat het wetenschappelijk onderzoek opnieuw opgestart kan worden. Concreet betekent dit dat 27 goedgekeurde projecten die ruim drie maanden on hold stonden, nu aangevat kunnen worden. Om redenen van praktische en logistieke aard zal deze heropstart gefaseerd verlopen, verspreid over een tweetal maanden.

"We hebben intern bijgestuurd en zetten volop in op alternatieven", zegt rector Pauwels. "Momenteel is het onmogelijk om helemaal geen dierproeven te doen bij wetenschappelijk onderzoek. Maar, het dierenwelzijn komt wel voorop volgens de drie V's: dierproeven Vervangen, Verminderen en de methode Verfijnen."

Centraal kadaster van dierenproeven

Brussels staatssecretaris voor Dierenwelzijn Bianca Debaets (CD&V) kwam eveneens naar buiten met een actieplan dat moet zorgen voor meer transparantie binnen en controle op de onderzoeksinstellingen. Centraal staan vijf maatregelen waaronder meer controles, de verplichting voor instellingen om in hun ethische commissie ook externen op te nemen en de invoering van een centraal kadaster van dierenproeven.

Meest gelezen