Aantal personen in armoede daalt niet, maar blijft stabiel

Ongeveer 650.000 Vlamingen - ofwel een op de tien - moesten in 2015 zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Dat aandeel blijft daarmee stabiel ten opzichte van de voorbije jaren, blijkt dinsdag uit de Armoedemonitor 2017 van de Vlaamse regering.

De Belgische armoededrempel lag in 2015 voor alleenstaanden op een netto beschikbaar inkomen van 1.083 euro per maand, voor een gezin met twee volwassenen en twee kinderen op 2.274 euro.

Hoewel het totaal aandeel personen onder de armoededrempel min of meer stabiel is gebleven, zijn er binnen bepaalde bevolkingsgroepen wel evoluties op te merken. Bij 65-plussers is het armoederisicopercentage sinds 2006 (23 procent) opvallend gedaald tot 14 procent in 2015. Bij de jongere leeftijdsgroepen (-25 jaar) is er sprake van een lichte stijging.

Met 10,3 procent van de bevolking onder de armoederisicodrempel doet Vlaanderen het aanzienlijk beter dan het Europese gemiddelde (17 procent). Toch is er nog een lange weg af te leggen. De Vlaamse regering heeft zich ertoe geëngageerd om het aantal tussen 2008 en 2020 met 30 procent te verminderen, tot maximaal 430.000 personen, maar voorlopig lukt het niet om het armoederisicopercentage te doen zakken.

In de Armoedemonitor wordt ook ingezoomd op kinderarmoede. In 2015 leefde 12 procent van de Vlaamse -18-jarigen in een huishouden met een inkomen onder de armoederisicodrempel. Dat komt overeen met ongeveer 150.000 kinderen. Ook dat aantal bleef het laatste decennium vrij stabiel. In 2020 wil de regering dat aantal gedaald zien tot onder de 60.000.

Toch geen trendbreuk?

De nieuwe cijfers lijken de stelling te staven van Jos Geysels van Decenniumdoelstelling. Die ontkrachtte begin februari de beweringen van Vlaams minister van Armoedebestrijding Liesbeth Homans (N-VA), die het had over een trendbreuk en dalende armoedecijfers. 

"Homans lijkt de handdoek in de ring te gooien voor wat betreft de armoededoelstellingen van de Vlaamse regering", reageert Vlaams Parlementslid zegt Bart Van Malderen (SP.A). Volgens Van Malderen ontbreekt het aan "concrete maatregelen om de trendbreuk die na elk verloren jaar scherper zal moeten zijn, te realiseren".

Meest gelezen