Jambon sluit vier kazernes van de Civiele Bescherming

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) gaat vier kazernes van de Civiele Bescherming sluiten: twee in Vlaanderen en twee in Wallonië. Alleen de kazernes van Brasschaat (Vlaanderen) en Crisnée (Wallonië) blijven over. De Civiele Bescherming zal zich enkel nog concentreren op gespecialiseerde taken.

In Vlaanderen verdwijnen de kazernes in Jabbeke en Liedekerke. Alleen die in Brasschaat blijft bestaan. In Wallonië verdwijnen de kazernes in Ghlin en Libramont en blijft alleen die van Crisnée over. Jabbeke blijft wel nog bevoegd voor zee-gebonden taken, maar die worden in de brandweerzone ondergebracht. 

De besparingsoperatie bij de Civiele Bescherming gaat gepaard met een hervorming, waarbij de zogenoemde eerstelijnstaken naar de brandweerkorpsen worden overgeheveld. Het gaat dan om bijvoorbeeld brandbestrijding en watervoorziening. De Civiele Bescherming behoudt alleen nog de gespecialiseerde taken, waarbij de afstand niet zo belangrijk is.

De hervorming van de Civiele Bescherming leidt al een tijdje tot onrust bij de vakbonden. Daarbij wordt vaak gezegd dat er bij rampen kostbare tijd verloren dreigt te gaan als de Civiele Bescherming vanop minder plaatsen kan uitrukken. Jambon ontkent dat en voert aan dat de Civiele Bescherming in zijn hervormingsplannen alleen nog een rol in tweede lijn krijgt toebedeeld, als er bijvoorbeeld hooggespecialiseerd werk nodig is, zoals bij chemische rampen of dijkproblemen. 

"Woonplaats minister geen criterium"

De keuze voor Brasschaat is volgens Jambon gebeurd op basis van een risico-analyse. De omgeving van Brasschaat telt het meeste zogenoemde Seveso-bedrijven, die werken met gevaarlijke stoffen. Jambon doelt hier onder meer op de petrochemische bedrijven in de Antwerpse haven.

"De woonplaats van de minister is geen criterium, maar het mocht ook geen reden zijn om de kazerne in Brasschaat niet te behouden", voegt Jambon, die burgemeester van Brasschaat is, eraan toe.

Meest gelezen