Afvalwater en compost verwarmen nieuwe wijk met 400 woningen in Gent

Aan de Oude Dokken in Gent zal tegen 2019 een nieuwe wijk met 400 woningen, een school en een sporthal voor een derde warm water krijgen op basis van gft-resten en afvalwater. De overige warmte zal van een naburig bedrijf komen.

Geen aardgas, elektriciteit, stookolie of hout, maar wel afvalwater en resten van groenten en fruit: daarmee zal het water van een nieuwe wijk aan de Oude Dokken in Gent tegen 2019 worden verwarmd.

De technologie daarvoor heet Zawent (Zero AfvalWater met Energie- en NutriëntenTerugwinning) en bestaat uit een innovatieve combinatie van verschillende bestaande technologieën, legt Peter De Smet van Cleanenergyinvest uit.

Afvalwater uit vacuümtoiletten wordt samen met vermalen keukenafval gescheiden opgehaald en in een vergister omgezet in biogas. Het restproduct (struviet) zal als trage meststofkorrels dienen voor stadsparken en stadslandbouwprojecten.

Van het grijze afvalwater, ongeveer 30.000 kubieke meter water, zal ter plaatse warmte gerecupereerd worden en het zal worden gezuiverd. Dat water zal door het naburige zeepbedrijf Christeyns hergebruikt worden. Van dat bedrijf zal overigens (laagwaardige) restwarmte naar de woonwijk terugkeren. Dat alles komt overeen met de resterende twee derde van de warmtevraag van de wijk.

Marktconforme prijzen

Het Zawent-systeem kost 4 miljoen euro en wordt geëxploiteerd door de duurzaamheidscoöperatieve DuCoop. Bewoners krijgen garanties op marktconforme prijzen en inspraak. De techniek werd op kleinere schaal al toegepast in Nederland, maar wordt nu voor het eerst grootschalig en met verschillende partijen toegepast in Gent.

Het systeem zal ook uitgebreid worden met de productie (of investering) in 100 procent groene energie. DuCoop wil zo veel mogelijk ter plaatse opwekken en opslaan via batterijtechnologie.

Gent wil tegen 2050 klimaatneutraal zijn. Tussentijds moet de CO2-uitstoot tegen 2019 met 20 procent dalen, tegen 2030 moet dat 40 procent zijn. "Om dat te bereiken moeten we een serieuze tand bijsteken", zegt Klimaatschepen Tine Heyse (Groen). "Het is duidelijk dat business as usual niet zal volstaan." Om de klimaattransitie te versnellen, brengt de stad inspirerende voorbeelden op 20 april samen op het evenement "Gent Klimaatstad".

Meest gelezen