Sociale partners: "Bedrijfswagen niet inruilen voor extra loon"

Vakbonden en werkgevers zijn er niet voor te vinden dat werknemers hun bedrijfswagen kunnen inruilen voor extra (onbelast) loon. Ze gaan daarmee in tegen een voornemen van de regering. De sociale partners hebben wel nog geen volledig akkoord over het mobiliteitsbudget.

In ons land hebben zo'n 400.000 werknemers momenteel een salariswagen. De regering-Michel wil hen de mogelijkheid bieden om hun bedrijfswagen om te zetten in cash. Dat mobiliteitsbudget zou het mobiliteitsprobleem moeten verhelpen. Vooral de liberalen denken aan onbelast extra loon voor werknemers die hun wagen inruilen.

Maar vakbonden en werkgevers zien dat anders. Zij zijn niet te vinden voor "cash for cars". Wie zijn bedrijfswagen inruilt voor een geldbedrag, moet dat geld volgens de sociale partners in hoofdzaak gebruiken om zich te verplaatsen; zoals voor een abonnement voor het openbaar vervoer, een kleinere wagen, een fiets, autodelen of een combinatie van dat alles.

Als er daarna nog een klein bedrag overblijft, kan dat wel cash worden uitbetaald, vinden de vakbonden en werkgevers. Maar dat bedrag moet dan wel belast worden, naargelang de keuze voor (duurzame) mobiliteit.

Dossier gekoppeld aan minimumlonen jonge werknemers

Vakbonden en werkgevers beklemtonen dat ze nog onderhandelen over het mobiliteitsbudget. Een akkoord is dus nog niet rond. Ook al omdat de christelijke vakbond ACV de kwestie naar verluidt koppelt aan een ander heikel dossier; dat van de minimumlongen voor jongeren.

De federale regering wil namelijk de minimumlonen van jonge werknemers verlagen. Volgens de regering zullen laagopgeleide jongeren zo meer kansen krijgen op de arbeidsmarkt, maar de vakbonden vinden dat een asociale maatregel.

Komen de sociale partners effectief tot een unaniem akkoord over het mobiliteitsbudget, dan zal het voor de federale regering moeilijk zijn om dat te negeren.

Meest gelezen