Steve Bannon, topadviseur van Trump, ontslagen uit Veiligheidsraad VS

Volgens een verantwoordelijke van het Witte Huis is Steve Bannon ontslagen uit de Nationale Veiligheidsraad van de Verenigde Staten. Bannon is een van de meest invloedrijke adviseurs van president Donald Trump. De herschikking van de veiligheidsraad lijkt te wijzen op groeiende invloed van de militairen in het Witte Huis.
Copyright 2016 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistribu

Een reden voor het ontslag is nog niet bekendgemaakt. Wel was de benoeming van Bannon begin dit jaar als permanent lid van de machtige Nationale Veiligheidsraad wel een verrassing, te meer omdat de toplui van het leger en de veiligheidsdiensten toen niet permanent aanwezig moesten zijn in die raad.

Het ontslag van Bannon maakt deel uit van een herschikking van de Nationale Veiligheidsraad. De toplui van leger en veiligheid zijn nu opnieuw permanent vertegenwoordigd en de agenda van de raad wordt voortaan gezet door generaal H. R. McMaster, de nieuwe nationale veiligheidsadviseur van president Trump.

De veiligheidsraad is een erg machtig orgaan dat de president adviseert en dus grote invloed heeft. De leden daarvan moeten niet de goedkeuring krijgen van de Senaat en worden dus door het Witte Huis zelf gekozen.

Bannon zou wel nog de belangrijkste adviseur blijven van president Trump en zou nog altijd werken in het Witte Huis. Toch lijkt zijn verwijdering een forse inperking van zijn invloed te betekenen.

Copyright 2017 The Associated Press. All rights reserved.

Rijzende ster werkte veel ergernis

De benoeming van Bannon tot lid van de veiligheidsraad begin dit jaar had tot heel wat wrevel geleid, te meer omdat de top van het leger en de veiligheidsdiensten toen niet langer permanent in de raad zetelden, enkel op uitnodiging. Het ging om persoonlijke ergernis, maar ook werd Bannon verweten dat hij onvoldoende kennis van internationale kwesties had. 

Bannon was een erg machtige figuur binnen het Witte Huis. Eerder was hij bepalend voor de verkiezing van Trump, eerst als topman van de rechtse nieuwszender Breitbart, daarna als campagneleider. Bannon heeft ook goede contacten met allerlei erg conservatieve zakenlui en met bedrijven zoals Cambridge Analytics die cruciaal waren in de verkiezing van Donald Trump tot president.

De verwijdering van Bannon uit de Nationale Veiligheidsraad is het tweede opvallende ontslag binnen de Trump-staf op korte tijd. Midden februari moest Michael Flynn al na drie weken in functie opstappen als nationaal veiligheidsadviseur van Trump nadat hij eerder ongeoorloofde contacten bleek gehad te hebben met Russische diplomaten.

Eén en ander past blijkbaar ook in de groeiende invloed van veiligheidsadviseur McMaster en van de militairen in het Witte Huis.

Meest gelezen