300 extra begeleiders voor leerlingen met gedragsstoornissen

Het gewoon onderwijs krijgt 300 extra begeleiders voor zo'n 2.500 kinderen met gedragsstoornissen en kleuters met het syndroom van Down. De Vlaamse regering trekt daarvoor jaarlijks 15,2 miljoen euro extra uit. Door het M-decreet is het mogelijk dat leerlingen die vroeger in het buitengewoon onderwijs terechtkwamen voor het gewoon onderwijs kiezen.

Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat die extra investering in begeleiding broodnodig is. "Er was een groep kinderen die tot vandaag uit de boot viel en die geen ondersteuning kreeg. Het gaat hier om kinderen met een speciale zorgnood, kinderen die ernstige gedragsstoornissen hebben, kinderen die woede-uitbarstingen hebben in de klas, kinderen die toch op een bijzondere manier begeleid moeten worden. Dankzij de middelen zullen 300 nieuwe personeelsleden ingezet kunnen worden op de klasvloer in de gewone scholen. Het gaat dan om extra leraren, logopedisten, kinesisten enzovoort", vertelt ze aan VRT Nieuws.

Concreet zal het geld naar regionale ondersteuningsnetten gaan. Scholen moeten dus de krachten bundelen en de bedoeling is om alle expertise samen te bundelen binnen de regio. 

Door het M-decreet, dat vorig schooljaar ingevoerd werd, krijgen nu ongeveer 4.000 kinderen les in het gewoon onderwijs die vroeger naar het buitengewoon onderwijs gegaan zouden zijn. In totaal bieden vanaf volgend schooljaar 2.150 personeelsleden extra begeleiding, goed voor een prijskaartje van ruim 100 miljoen euro. 

"Mijn droom is dat de zorg die een kind krijgt niet meer afhankelijk is van de medische diagnose, maar dat er samen met het CLB en de ouders gekeken wordt wat de noden van de kinderen zijn om optimaal te kunnen studeren in de klas", besluit Crevits. 

Meest gelezen