Berlinde De Bruyckere ontwerpt kunstwerk voor 200 jaar UGent

De Gentse kunstenares Berlinde De Bruyckere zal een kunstwerk ontwerpen naar aanleiding van de 200e verjaardag van de Gentse universiteit. De kostprijs van het werk bedraagt 100.000. De Oost-Vlaamse deputatie besliste vandaag om de provincieraad te vragen om daar 40.000 euro aan bij te dragen.

Over de precieze toekomstige locatie van het kunstwerk is nog geen consensus. De bibliotheek van de Boekentoren, het Universitair Forum (UFO) of de Aula in de Voldersstraat zijn alledrie nog in de running. Wel is al duidelijk dat het kunstwerk wellicht de vorm van een kast zal aannemen. Het kostenplaatje wordt geschat op zowat 100.000 euro.

De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen zal de provincieraad voorstellen om daar via een budgetwijziging 40.000 euro aan bij te dragen. De rest wordt door de UGent zelf gefinancierd met (een overschot aan) middelen uit het herdenkingsjaar.

"Zinvolle bijdrage provincie aan 200 jaar universiteit"

Eerste gedeputeerde Alexander Vercamer (CD&V), die in de raad van bestuur van de UGent zetelt als vertegenwoordiger uit de politieke milieus en zich daarom terugtrok uit de deputatiezitting, is tevreden met de enthousiaste reactie van zijn collega gedeputeerde Jozef Dauwe (CD&V) op het voorstel.

"Het lijkt me een zinvolle bijdrage van de provincie Oost-Vlaanderen voor 200 jaar universiteit", zegt Alexander Vercamer. "De universiteit heeft voor onze provincie heel veel betekend en het grootste deel van ons stafpersoneel heeft trouwens aan deze universiteit gestudeerd."

De provincie organiseerde in het verleden in het cultuurcentrum Caermersklooster verschillende tentoonstellingen van Berlinde De Bruyckere. De kunstenares ontwierp overigens ook loden bloemen voor de liftschachten aan het PAC Zuid.

Meest gelezen