Brandweer slaakt noodkreet: "Veiligheid burger komt in het gedrang"

De brandweerzones klagen dat ze te weinig budget hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Dat kan de veiligheid van de burger in het gedrang brengen. "Men rukt steeds vaker uit met vier man, waar men vroeger met zes man moest uitrukken", zegt Geert Ollevier, voorzitter van de Vereniging Vlaamse Brandweervrijwilligers. Maar volgens het kabinet-Jambon krijgen "de zones 100 procent waar ze recht op hebben".

"Er zijn beroepsposten die volledig ongeschikt worden omdat er een tekort aan personeel is en wachtposten in de kazerne worden afgebouwd omdat men personeel van thuis oproept. Steeds vaker rukt men ook uit met een ploeg van vier, waar men vroeger altijd met zes man moest uitrukken. Dat is niet alleen een probleem voor de veiligheid van de brandweermannen zelf, maar ook voor de burgers", vertelt Ollevier in "De ochtend" op Radio 1.

Volgens Ollevier loopt het op verschillende vlakken mis met de financiering. "Bij de start van de hervorming van de brandweer, moesten de gemeentebesturen een overzicht van de kosten maken. Waarschijnlijk is er daar voor een deel van de zones een foute berekening gemaakt. Ook zijn de ambulancekosten de hoogte ingegaan door de hervorming door de statuten van het ambulancepersoneel. Een derde reden is dat het personeel verplaatst wordt om tekorten in bepaalde zones of op bepaalde posten op te vangen. Daardoor ontstaat een tekort."

"Gemeentebesturen en federale regering moeten stoppen met zwarte piet door te schuiven"

Ollevier is wel tevreden dat minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) mensen wil overplaatsen van de civiele bescherming naar de brandweer. Maar meer budget blijft nodig, zegt hij.

"Dat zou een positief effect geven, maar er moet natuurlijk gekeken worden naar de loonkost. Daarnaast moet er ook een beslissing komen over de dringende medische hulp en de financiën die daarvoor moeten vrijkomen. Misschien moeten de gemeentebesturen en de federale regering stoppen met de zwarte piet naar elkaar door te schuiven en naar een serieuze oplossing zoeken voor de hulpverlening."

Kabinet-Jambon: "Zones krijgen 100 procent waar ze recht op hebben"

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) laat weten dat de wet wordt nageleefd. "De zones krijgen 100 procent waar ze recht op hebben."

"De bedoeling van de hervorming is dat er efficiënter gewerkt wordt, maar meerkosten van de hervorming, die in de wet voorzien zijn, worden door de federale overheid gedragen tot de federale overheid aan 50 procent van de totale inbreng zit." Nu is de verdeling volgens de minister grosso modo 30 procent federaal en 70 procent op het niveau van de gemeenten.

Volgens het kabinet worden de meerkosten van de brandweerhervorming wel nog in kaart gebracht. "Dat is een ingewikkelde puzzel die we samen met de zones aan het leggen zijn. Maar tot de puzzel gelegd is, hebben de gemeenten in een zone de garantie dat ze samen binnen die zone niet meer moeten betalen dan voor de hervorming", benadrukt het kabinet. 

Meest gelezen