Hernieuwbare energie: prijs daalt, productie stijgt

De prijs van hernieuwbare energie is vorig jaar met 10 procent gedaald op wereldschaal. Dat staat te lezen in een rapport van de Verenigde Naties en Bloomberg. Tegelijk is 8 procent meer hernieuwbare energie geproduceerd dan een jaar eerder.
(archieffoto).

241,6 miljard dollar (226,7 miljard euro): zoveel is in 2016 wereldwijd in hernieuwbare energiebronnen als de zon, wind, biomassa en afval geïnvesteerd, zo melden de VN en het financiële bureau Bloomberg in een nieuw rapport dat even over 15 uur is verschenen.

Opmerkelijk: dat cijfer ligt 23 procent lager dan in 2015. Toch stemt het tot vreugde omdat met dit kleinere bedrag 8 procent meer hernieuwbare energie is geproduceerd dan een jaar eerder. In 2015 bedroeg de productie van hernieuwbare energie nog 127,5 gigawatt, vorig jaar was dat al 138,5 gigawatt.

Een verklaring voor deze omgekeerd evenredige cijfers is het feit dat de kostprijs van hernieuwbare energie fors is gedaald. Gemiddeld kostte het in 2016 10 procent minder om een megawatt hernieuwbare energie te produceren dan in 2015.

Zon en wind

De investeringen in zonne-energie bedroegen vorig jaar 113,7 miljard dollar (106,7 miljard euro). Dat is 34 procent minder dan in 2015. Toch is de capaciteit van zonne-energie vorig jaar met 75 gigawatt toegenomen, een absoluut record.

Concreet was 11,3 procent van de geproduceerde elektriciteit vorig jaar van hernieuwbare energiebronnen afkomstig. In 2015 was dat nog 10,3 procent. Dankzij die stijging is naar schatting 1,7 gigaton CO2 minder uitgestoten.

In windenergie is wereldwijd dan weer 112,5 miljard dollar (105,6 miljard euro) geïnvesteerd of 9 procent minder dan een jaar eerder. Hier is de capaciteit vorig jaar met 54 gigawatt gestegen, tegenover een stijging van 63 gigawatt in 2015.

Ontwikkelingslanden vs. geïndustrialiseerde landen

In ontwikkelingslanden is vorig jaar 117 miljard dollar (109,8 miljard euro) in hernieuwbare energie geïnvesteerd, goed voor een daling met 30 procent. In de geïndustraliseerde landen bedroeg de daling 14 procent met een totale investering van 125 miljard dollar (117,3 miljard euro). Na 11 jaar van stijgende investeringen in hernieuwbare energie, kende China vorig jaar een daling van 32 procent. Het land investeerde nog 78,3 miljard dollar (73,5 miljard euro).

Mexico, Chili, Uruguay, Zuid-Afrika en Marokko zagen hun investeringen allemaal met 60 procent of meer dalen als gevolg van een minder grote vraag naar elektriciteit. Tegen de trend in investeerde Jordanië met 1,2 miljard dollar (1,13 miljard euro) 148 procent meer dan in 2015.

In de VS daalden de investeringen met 10 procent tot 46,4 miljard dollar (43,5 miljard euro). Japen investeerde 56 procent minder en nam genoegen met 14,4 miljard dollar (13,5 miljard dollar).

En Europa?

Opmerkelijk: in Europa zijn de investeringen in hernieuwbare energie vorig jaar met 3 procent gestegen tot 59,8 miljard dollar (56,11 miljard euro). Het Verenigd Koninkrijk spant de kroon met een investering van 24 miljard dollar (22,52 miljard euro) in 2016. Duitsland hield het op een investering van 13,2 miljard dollar (12,4 miljard euro).

Het leeuwendeel van de Europese investeringen in hernieuwbare energie ging naar windenergie, goed voor 25,9 miljard dollar (24,3 miljard euro). Dat is een stijging van 53 procent, vooral dankzij grote windparken zoals het Hornseaproject in de Noordzee.

Meest gelezen