LETTERLIJK: Reactie Staatsveiligheid op communicatie van Homans over Beringse moskee

De Staatsveiligheid schrijft dat de inlichtingendienst geen specifieke analyse heeft gemaakt van de Beringse Fatih Camii-moskee. Minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) had eerder op de dag laten weten dat ze de procedure start om de erkenning van de moskee in te trekken, omdat "uit de stukken die men ons geleverd heeft, blijkt dat er in Beringen praktijken zijn gebeurd die strijdig zijn met de voorwaarden die gelden voor erkende moskeeën in Vlaanderen". Hieronder vindt u de letterlijke reactie van de Staatsveiligheid.

"De VSSE wenst met deze communicatie geen standpunt in te nemen t.a.v. Diyanet. De VSSE stelt enkel vast dat elementen van haar rapport aanleiding geven tot conclusies die door de dienst zelf nooit werden getrokken." 

"Op vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken, heeft de Veiligheid van de Staat op maandag 3 april een nota (met beperkte verspreiding) opgemaakt in reactie op persartikelen over Turkse imams, die zouden zijn ‘ingezet als politieke spionnen’ (De Morgen, 03/04). De nota is in kopie overgemaakt aan de Minister van Justitie en aan de Premier. In de nota wordt een genuanceerde analyse gemaakt van de algemene activiteiten van Diyanet in België, waarbij er ondanks pogingen tot beïnvloeding, tot nu toe geen bewijzen gevonden werden voor clandestiene inmenging of spionageactiviteiten door Diyanet. Bovendien wordt de Beringse Fatih Camii-moskee, waarvan naar verluidt de procedure voor het intrekken van de erkenning zou worden opgestart, in de nota niet geanalyseerd. Deze moskee komt er enkel zijdelings in aan bod en wel om de rol van haar voormalige imam te contextualiseren, precies omdat zijn naam ook in de pers was opgedoken." 

"Vanuit haar opdracht om de veiligheid van alle Belgen te beschermen en in de context van de actuele spanningen binnen de Turkse gemeenschap, heeft de Veiligheid van de Staat de jongste maanden verschillende contextuele nota’s gemaakt op eigen initiatief of op vraag van leden van de federale regering, onder meer na de verijdelde coup van juli 2016 in Turkije, naar aanleiding van het referendum en over de activiteiten van Diyanet."

"Het is de opdracht van de VSSE om inlichtingen in te winnen, te analyseren en te verwerken die verband houden met inmenging, spionage, extremisme en terrorisme en meer bepaald ook met radicaliserinsgprocessen. Binnen dit kader kan de VSSE steeds een onderzoek uitvoeren naar een bepaalde geloofsgemeenschap, als daarover verontrustende informatie zou opduiken."

Meest gelezen