VS-Senaat: "Nuclear option" om opperrechter te benoemen

De Republikeinse meerderheid in de Amerikaanse Senaat wil een ultieme procedure inroepen om Neil Gorsuch alsnog te benoemen in het Hooggerechtshof. Daarmee willen de Republikeinen het verzet van de Democraten in de Senaat breken. Die vinden Gorsuch veel te conservatief en vrezen dat hij nog jaren na Trump zijn stempel op de VS zal drukken.

De 49-jarige rechter Neil Gorsuch is nog vrij jong en is onlangs door president Trump benoemd als nieuw lid van het Hooggerechtshof. Die benoeming moet echter door de Senaat bekrachtigd worden en daar blijven veel Democraten dwars liggen.

Zij vinden Gorsuch te conservatief en te weinig onafhankelijk van president Trump. Zijn benoeming zou ook het machtsevenwicht in het Hooggerechtshof kunnen doen kantelen naar een conservatieve meerderheid van vijf opperrechters tegenover vier als liberaal bestempelde opperrechters. Dat kan grote gevolgen hebben voor uitspraken van het hof inzake de doodstraf, abortus, het recht op wapendracht, milieu, rechten van transgenders en dergelijke.

Gorsuch heeft nu de steun van 55 van de 100 senatoren, maar dat is volgens de normale procedure niet genoeg. In de Senaat zijn er 52 Republikeinen tegenover 48 Democraten.

De Republikeinse meerderheid is dringend op zoek naar een succes na de jammerlijke mislukking om "Obamacare" te vervangen door een veel meer afgezwakte vorm van ziekteverzekering.

Republikeinen willen benoeming Gorsuch forceren

De Republikeinse Senaatsvoorzitter Mitch McConnell (boven) is de heisa over Gorsuch nu beu en wil de "nuclear option" inroepen om Gorsuch morgen alsnog te laten benoemen via een gewone stemming en een gewone meerderheid zonder extra discussie.

Die procedure bestaat, maar gaat wel in tegen de tradities van het Congres waarbij meestal gezocht wordt naar een meerderheid over de partijgrenzen heen. 

De Democraten zijn woedend, niet zozeer wegens rechter Gorsuch (foto in tekst) zelf, maar wel omdat de Republikeinen elf maanden lang verhinderd hebben dat de vorige president Barack Obama zijn kandidaat voor het Hooggerechtshof kon laten goedkeuren. De Republikeinen hebben die procedure met alle mogelijke middelen gerekt tot hun partijgenoot president Trump nu Gorsuch kon voorstellen. 

Het Hooggerechtshof telt negen opperrechters die voor het leven benoemd zijn. De huidige vacature ontstond bij het overlijden van de conservatieve rechter Antonin Scalia in februari vorig jaar. Sindsdien zijn er evenveel conservatieve als liberale opperrechters door het politieke touwtrekken. 

Meest gelezen