Kerk betaalde vorig jaar 218.000 euro schadevergoeding in misbruikdossiers

De katholieke Kerk heeft in 2016 voor een bedrag van 218.000 euro schadevergoedingen betaald aan slachtoffers van seksueel misbruik waarbij de feiten verjaard waren. Dat brengt het totaal sinds 2012 op bijna 4,13 miljoen euro. Dat vernam persagentschap Belga van mgr. Herman Cosijns, secretaris-generaal van de Bisschoppenconferentie van België.

Via de opvangpunten van de bisdommen en de religieuze ordes werden in 2016 zestien dossiers afgewerkt, met een totaal van 113.000 euro aan schadevergoedingen. Via het Centrum voor Arbitrage inzake Seksueel Misbruik binnen de Kerk werden nog zeven dossiers afgehandeld, met globaal 105.000 euro aan schadevergoedingen.

De (elf) opvangpunten van de bisdommen en de religieuze ordes blijven open, verduidelijkt mgr. Cosijns. Het Arbitragecentrum, dat werd opgericht op vraag van de parlementaire commissie en waar naast de Kerk, de slachtoffers en neutrale arbiters zitting in hadden, is in juni 2016 afgesloten. Het Arbitragecentrum werd in maart 2012 operationeel en aanvaardde dossiers tot 31 oktober 2012. In totaal werden daar 628 dossiers ingediend.

Meest gelezen