Antwerpen gaat optreden tegen agressief bedelen

In Antwerpen zal de politie binnenkort het geld van agressieve bedelaars kunnen afnemen. Op die manier wil het stadsbestuur naar eigen zeggen de criminele organisaties achter de bedelaars aanpakken.

De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) verduidelijkt wat hij bedoelt met "agressief en aanklampend bedelen". "Dat zijn mensen die aan kruispunten staan, die vaak kinderen op de arm dragen of die mensen met een handicap inzetten om geld af te troggelen. Iedereen kent die beelden wel."

"Daar zit een kartel van georganiseerde misdaad achter", aldus De Wever. "Dat is mensenhandel:. Dat gaat niet over bedelarij."

De nieuwe maatregel wordt ingeschreven in de politiecodex. Het geld van agressieve bedelaars zal voorlopig in beslag worden genomen. Als niemand het geld achteraf komt opeisen - wat volgens De Wever niet onwaarschijnlijk is - zal het verbeurd worden verklaard en naar een goed doel als het OCMW gaan.

Ook in Oostende kan het geld van bedelaars in beslag worden genomen als ze blijven bedelen in een verboden zone.

Meest gelezen