Gerechtsgebouw Tongeren wordt geplaagd door schimmelprobleem

De Tongerse rechtbank wordt geteisterd door een schimmelprobleem. In twee lokalen van de griffie mag niemand meer binnen zonder beschermende kledij. 400 meter aan dossiers moet nu gekopieerd worden of de schimmel moet op een speciale manier verwijderd worden. Justitie zegt dat er al sinds vorig jaar maatregelen zijn getroffen nadat een personeelslid ziek is geworden.
Archiefbeeld

De schimmel is het gerechtsgebouw op het Vrijthof binnengekomen via oude dossiers die opgeslagen liggen in een vochtige kelder van de vroegere Tongerse jeugdrechtbank. Bij de verhuizing naar het nieuwe gerechtsgebouw in 2013 werden die dossiers achtergelaten omdat men toen al het vermoeden had dat ze schimmels bevatten. Maar bij nieuwe ontwikkelingen moesten bepaalde dossiers toch verhuisd worden naar het nieuwe gerechtsgebouw, waardoor de schimmel ook in het nieuwe gerechtsgebouw terechtkwam.

Twee personeelsleden zijn intussen ziek geworden, mogelijk door de schimmel. "De luchtkwaliteit wordt aangetast, maar ook voor de gezondheid is het niet goed. Wanneer men langdurig in contact komt met de schimmel, kan dat negatieve gevolgen hebben voor de luchtwegen", zegt Tony Heeren, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

In twee kantoren in het gerechtsgebouw mag niemand meer binnen zonder beschermende kledij. Daar worden alle besmette dossiers verzameld. 400 meter aan dossiers moet nu gekopieerd worden of de schimmel moet verwijderd worden. Ook de zittingen van de rechtbank komen in het gedrang.

In De Standaard reageert Nicolas Jadoul, afdelingsvoorzitter Tongeren in de rechtbank van eerste aanleg Limburg op het probleem. "Het gaat om de Aspergillus versicolor, een huis-tuin-en-keukenschimmel die je ook in de vrije natuur vindt. Maar omdat de concentratie zo hoog is heeft het Waso bevolen om alle dossiers die mogelijk besmet zijn in de twee lokalen te verzamelen en die daarna af te sluiten."

"Archief werd nauwelijks geconsulteerd"

In een reactie stelt de FOD Justitie dat het "dood" archief in 2014 niet mee werd verhuisd. Volgens de rechtbank werd dat "dood archief" nauwelijks geconsulteerd en daarom werd de behandeling door Justitie niet als dringend beschouwd.

Een jaar later werd de kwestie besproken met alle betrokken partijen, ook met het Algemeen Rijksarchief, maar toen werd geen oplossing gevonden. Pas toen een personeelslid dat de betrokken dossiers had geraadpleegd ziek werd, werden stalen geanalyseerd en werd een groter probleem vastgesteld dan eerder gedacht.

Sindsdien zijn alle besmette dossiers in een apart lokaal ondergebracht, werd het personeel geïnformeerd en werden beschermingsmiddelen aangekocht. Ook wordt het "levend archief" bekeken of er ook daar schimmel zou zijn.

Meest gelezen