België is een van OESO-landen waar belastingdruk sterkst afneemt

België is een van de 35 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waar de belastingdruk in 2016 het sterkst is afgenomen. Tegelijkertijd blijft de belastingdruk bij de hoogste van alle OESO-landen. Dat blijkt uit een rapport van de organisatie.

In 2016 telde ons land met 54 procent de hoogste gemiddelde belastingdruk voor alleenstaande werknemers zonder kinderen. Ons land gaat daarmee ruimschoots landen als Duitsland (49,4 procent), Hongarije (48,2) en Frankrijk (48,1) vooraf.

Frankrijk heeft met 40 procent dan weer de hoogste belastingdruk bij getrouwde koppels met twee kinderen en één werkende ouder. België (38,6 procent) zit ook daar in het koppeloton met Finland (39,2), Italië (38,6), Griekenland (38,3) en Zweden (38).

Maar de OESO ziet voor ons land ook een positieve evolutie. Samen met Oostenrijk is België het enige land waar de belastingdruk voor alleenstaande werknemers zonder kinderen met meer dan één procentpunt afnam (-1,32 procent).

De OESO wijst erop dat dat te danken is aan lagere personenbelastingen en werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid, een gevolg dus van de "tax shift" van de regering-Michel. Een gelijkaardige situatie voor de gezinnen.

"We moeten de positieve evolutie aanhouden"

Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) tonen de cijfers aan dat de "inspanningen om de belastingdruk te verlagen, hebben gewerkt".

"De cijfers van de OESO tonen aan dat iedereen daar voordeel uithaalt, en de laagste inkomens zelfs het meest. Het heeft bovendien een boost gegeven aan de jobcreatie in de privésector. Dat neemt niet weg dat de belastingdruk in België nog steeds te hoog is. De positieve evolutie die ingezet is, moeten we nu aanhouden", luidt de reactie van de N-VA-minister.

Belastingdruk in België bleef de voorbije 10 jaar relatief stabiel

De gemiddelde belastingdruk in alle OESO-landen nam af tijdens de financiële crisis, om tussen 2009 en 2013 met 1 procentpunt te stijgen. De voorbije jaren nam ze lichtjes af om in 2016 uit te komen op 36 procent. In België bleef de belastingdruk de voorbije tien jaar relatief stabiel: zo bedroeg ze in 2006 voor alleenstaande werknemers 55,5 procent, tegen 55,3 procent in 2015. In 2000 was dat nog 57,1 procent.

Om de belastingdruk te berekenen, neemt de OESO alle belastingen en socialezekerheidsbijdragen van werknemers en werkgevers, en trekt ze daar de gezinsbijslagen van af. Ze vergelijkt die met de totale loonkosten van werkgevers.

De belastingdruk is het laagst voor alleenstaande werknemers in Mexico (20,1 procent), Nieuw-Zeeland (17,9) en Chili (7). Voor gezinnen gaat het om Ierland (8,3 procent), Chili (7) en Nieuw-Zeeland (6,2).

Meest gelezen