Meeste executies in China, VS niet meer in top vijf

China was ook vorig jaar koploper in het aantal executies. Het land stelde meer mensen terecht dan alle andere landen in de wereld samen. China belooft al jaren een transparanter beleid, maar daar komt in de praktijk weinig van in huis, zegt Amnesty International in haar jaarlijkse rapport over de doodstrafcijfers. De VS komt voor het eerst sinds 2006 niet voor in de top vijf van landen met het hoogste aantal executies.

Het voorbije jaar zijn wereldwijd minstens 1.032 mensen geëxecuteerd, een daling met 37 procent tegenover 2015, schrijft mensenrechtenorganisatie Amnesty International in haar rapport. De meeste executies vonden plaats in China, gevolgd door Iran, Saudi-Arabië, Irak en Pakistan. De daling is grotendeels toe te schrijven aan de afname in Iran (-42 procent), van minstens 977 naar minstens 567, en in Pakistan (-73 procent) van 326 naar 87.

Koploper blijft dus China. De autoriteiten executeerden in 2016 opnieuw duizenden mensen, meer dan alle andere landen samen. Exacte cijfers heeft Amnesty niet omdat de uitvoering van de doodstraf in China staatsgeheim is. Er worden geen cijfers over bekendgemaakt, volgens de overheid in het belang van de nationale veiligheid.

China belooft al jaren een transparanter rechtssysteem maar daar komt in de praktijk weinig van in huis, zegt Amnesty International. "Amnesty heeft er dit jaar grondig onderzoek naar gedaan. Uit de realiteit blijkt dat hun bewering dat het aantal executies al enkele jaren aan het dalen is, absoluut niet klopt", zegt Lore Van Welden van Amnesty International Vlaanderen.

"China claimt dat ze de laatste jaren meer transparantie aan de dag leggen wat betreft de doodstraf, maar zolang de cijfers staatsgeheim blijven, is dat onmogelijk te controleren. Het is noodzakelijk dat mensen weten op welke manier de doodstraf uitgevoerd wordt. Over hoeveel mensen gaat het? Krijgen die mensen een eerlijk proces? Zijn ze wel schuldig?"

In China bestaat een waslijst van misdrijven waarop de doodstraf staat, niet alleen moord, maar ook mensenhandel, spionage, separatisme en hoogverraad, politieke misdrijven dus.

VS niet meer in top vijf

Voor het eerst sinds 2006 behoort de Verenigde Staten niet tot de vijf landen met het hoogste aantal executies. Het aantal executies in de VS in 2016 lag met 20 in geen enkel jaar sinds 1991 zo laag. Ook het aantal doodsvonnissen is bijzonder laag. Het waren er 32, het laagste aantal sinds 1973.

Er is met Donald Trump intussen wel een nieuwe president aan de macht. Zou dat iets kunnen veranderen? "De Amerikaanse president heeft wel een stem in het debat over de doodstraf, maar op zich worden de executies vooral uitgevoerd op staatsniveau, dus de invloed van de president is op dat vlak niet zo groot", zegt Lore Van Welden.

"Op lange termijn naar een doodstrafvrije wereld"

In 2015 registreerde Amnesty International 1.634 executies in 25 landen, het hoogste aantal sinds 1989. In 2016 was er dus een sterke daling, "maar in vergelijking met de afgelopen tien jaar blijft het executiecijfer hoog."

Wit-Rusland, Botswana, Nigeria en de Palestijnse autoriteiten zijn vorig jaar opnieuw gestart met het uitvoeren van executies. Benin en Nauru schrapten de doodstraf uit hun wetgeving voor alle misdaden, Guinea schrapte de doodstraf voor gewone misdrijven.

Amnesty begon campagne te voeren tegen de doodstraf in 1977. In totaal 141 landen, meer dan twee derde van alle landen in de wereld, hebben intussen de doodstraf geschrapt uit hun wetgeving of voeren de straf al minstens tien jaar niet meer uit in de praktijk.

"Er zijn maar een handvol landen die hardnekkig blijven vasthouden aan de doodstraf, de landen die je in de top vijf ziet. Op lange termijn zie je dat we evolueren naar een doodstrafvrije wereld", zegt Van Welden.

Meest gelezen