53 scholen krijgen geld om sportinfrastructuur ook na schooluren open te stellen

De sporthallen van 53 Vlaamse scholen zijn binnenkort na de lesuren toegankelijk voor sportclubs. De scholen krijgen van de Vlaamse regering zo'n vier miljoen euro om hun sportinfrastructuur aan te passen voor het grote publiek. Het kan gaan om verbouwingen, hulp bij exploitatie, of een combinatie van beiden.

Het probleem is al langer gekend. Veel gemeenten kampen met een tekort aan goede sportinfrastructuur terwijl de sportzalen van scholen buiten de schooluren ongebruikt blijven.

Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) en minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) werkten daarom een projectoproep uit. Scholen konden een dossier indienen voor ingrepen in hun infrastructuur, voor kosten voor de exploitatie of voor een combinatie van beide. 159 scholen dienden een dossier in. "Een succes", zeggen de ministers.

Crevits: "Toont dat scholen meer dan bereid zijn hun deuren open te gooien"

Een beoordelingscommissie heeft alle dossiers tegen het licht gehouden. De ministers trokken het beschikbare budget op en finaal krijgen 53 projecten een subsidie. Zes daarvan betreffen enkel infrastructuurwerken, 21 ervan zijn enkel exploitatie en 26 projecten zijn een combinatie van infrastructuur en exploitatie.

Minister Crevits: "Het toont dat scholen meer dan bereid zijn om hun deuren open te gooien en een actieve rol op te nemen in het lokale maatschappelijke weefsel". Ook minister Muyters is blij over de samenwerking met onderwijs. "Dit is een heel grote kans om de beschikbare sportruimte gevoelig uit te breiden. Het heeft al in veel regeerakkoorden gestaan als idee, maar het is nog nooit uitgevoerd kunnen worden", klinkt het. Scholen zijn vrij om te kiezen aan wie ze hun sporthal openstellen.

4 miljoen euro

De subsidies voor infrastructuur worden gedragen door Sport Vlaanderen (1,7 miljoen euro), het gemeenschapsonderwijs GO! (circa 830.000 euro) en Agion, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (circa 900.000 euro). De exploitatiesubsidies worden volledig door Sport Vlaanderen gedragen (600.000 euro).

De Vrije Middelbare School in Roeselare, het Heilig Hart Lyceum in Heverlee, het Buitengewoon Basisonderwijs Sint-Gregorius, het GO! middenschool Mercurius Lommel, het Instituut Anneessens-Funck Brussel en het Plantijntje in Borgerhout. Het zijn maar een paar voorbeelden van scholen die in de vijf Vlaamse provincies - en in Brussel - die hun deuren na de uren gaan openstellen voor sporters. 

In kaart: de scholen die budget krijgen om hun sportinfrastructuur ter beschikking te stellen

Meest gelezen