"Bedelaars zijn al jarenlang een prioriteit voor Brussels parket"

Bedelaars vormen wel degelijk al jarenlang een prioriteit voor het Brussels parket. Dat zegt woordvoerster Ine Van Wymersch nadat verschillende Brusselse politici zich de afgelopen weken in de media zorgen hadden gemaakt over het stijgend aantal bedelaars in de hoofdstad. "Het is een complexe problematiek met zeer kwetsbare personen."

Bianca Debaets, Brussels gemeenteraadslid en Brussels staatssecretaris voor onder meer Gelijke Kansen (CD&V), liet zaterdag in de kranten van Mediahuis nog opmerken dat het aantal bedelaars in Brussel, op en rond de centrale lanen, alsmaar groter werd. Brusselse schepen voor Mobiliteit Els Ampe (Open VLD) trok een kleine maand geleden in een Facebook-post ook al aan de alarmbel en verweet het Brusselse parket niets te ondernemen tegen voornamelijk Roma die kinderen gebruikten om te bedelen. Alvast dat laatste wordt tegengesproken door het Brusselse parket.

Geen eenvoudige problematiek

"Er zijn al geruime tijd richtlijnen en referentiemagistraten, zowel voor de meerderjarige betrokkenen als voor de minderjarigen", zegt parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "Het is echter verre van een eenvoudige problematiek, niet in het minst omdat je met zeer kwetsbare mensen te maken hebt. Bovendien is bedelarij op zich niet strafbaar. Als er mogelijk sprake is van mensenhandel of als er minderjarigen bij betrokken zijn, kunnen we wel optreden als parket."

"Minderjarigen inzetten om een misdrijf te plegen, is weliswaar strafbaar maar als het om louter bedelarij gaat, is het dus niet zo eenvoudig om via die juridische weg tussen te komen", aldus de parketmagistrate. "We kunnen wel nagaan of het betrokken kind zich in een zogenoemde verontrustende opvoedingssituatie bevindt, of het bijvoorbeeld in goede gezondheid is en goed verzorgd wordt. Als er op dat vlak problemen zijn, kunnen we het kind laten plaatsen en de ouders vervolgen. Gaat het om een niet-begeleide minderjarige, omdat de volwassene die bij hem is bijvoorbeeld niet de moeder of vader is, schakelen we de dienst voogdij in."

Controleacties

Volgens het parket heeft de Brusselse lokale politie de voorbije week al enkele controleacties uitgevoerd, maar bleken alle kinderen die daarbij gecontroleerd werden, in goede gezondheid, waren ze in gezelschap van hun moeder en waren ze ook niet schoolplichtig.

"Als er bij bedelarij vermoedens zijn dat het om mensenhandel gaat, proberen we zoveel mogelijk informatie te vergaren over de criminele organisatie die erachter zit", gaat Ine Van Wymersch verder. "Voor de mensen die slachtoffer waren van mensenhandel, werken we samen met de bestaande slachtofferorganisaties."

Mensenhandel

In 2015 sprak de Brusselse correctionele rechtbank nog een vonnis uit in een uiterst schrijnend geval van mensenhandel en uitbuiting van bedelaars. Vier leden van een Roemeens gezin haalden in Roemenië gehandicapten uit kansarme of gebroken gezinnen op en beloofden hen dat ze in de hemel op aarde zouden terechtkomen. Eenmaal in België werden ze echter gedwongen om op straat te bedelen. Het geld dat de gehandicapten daarmee verdienden, werd door hun opdrachtgevers afgenomen. De vier Roemeense gezinsleden kregen celstraffen van 5 jaar.

Meest gelezen