Dewael geeft imam en voorzitter Grote Moskee aan bij gerecht

Patrick Dewael, de voorzitter van de onderzoekscommissie naar de aanslagen van 22 maart, gaat de imam en de voorzitter van de Grote Moskee in Brussel aangeven bij het gerecht. De twee legden tegenstrijdige verklaringen af in de commissie. Het gerecht moet nu beslissen of ze vervolgd worden voor meineed.
Patrick Dewael met Jamal Saleh Momenah

De passage van hoofdimam Mohamed Galaye N'Diaye en voorzitter Jamal Saleh Momenah van de Grote Moskee in Brussel is niet onopgemerkt gebleven in de commissie die de aanslagen van 22 maart onderzoekt. "De commissie heeft vastgesteld dat er tegenstrijdigheden waren in de twee verklaringen", zegt Patrick Dewael. 

Imam Mohamed Galaye N'Diaye kon bij zijn verhoor door de commissie in februari vragen niet beantwoorden en commissievoorzitter Dewael zei dat het verhaal dat de man van de moskee schetste, niet strookte met andere getuigenissen in de commissie, o.a. van de Staatsveiligheid en het OCAD, het orgaan dat de terreurdreiging onderzoekt. Peter De Roover, die namens de N-VA in de commissie zit, vroeg daarom toen al een onderzoek naar eventuele meineed.

De echte leidinggevenden van de moskee weigerden aanvankelijk voor de commissie te verschijnen, terwijl ze wel in de zaal zaten. “Wraakroepend”, klaagde Patrick Dewael toen. “Dit voedt het wantrouwen.”

Gedagvaard

Uiteindelijk kon voorzitter Jamal Saleh Momenah toch ondervraagd worden, nadat hij gedagvaard was door de commissie. Maar het verhoor van de man verliep moeizaam en hij zei dingen die niet overeenkwamen met wat Mohamed Galaye N'Diaye had gezegd.

Op de vraag waarom de moskee nog geen erkenning had aangevraagd, antwoordde de voorzitter laconiek: “We gaan dit met veel plezier onderzoeken.” En vragen naar de financiering van de moskee werden ontweken, tot frustratie van de ondervragende politici in de commissie.

(Lees verder onder de video - Journaalitem van 15 maart: Jamal Saleh Momenah wordt gehoord door de commissie.)

Aangezien beiden onder ede stonden in de commissie, zijn experts nu de opvallendste tegenstrijdigheden aan het opsommen. "We gaan die overmaken aan het parket, aangezien ze wijzen op meineed. Het parket moet daar dan verdere conclusies uit trekken."

Bovendien vraagt de commissie aan de federale politie, het federaal parket en de staatsveiligheid om de Grote Moskee onder de loep te nemen. "Zij hebben met hun verklaringen geen duidelijkheid verschaft over enkele essentiële zaken. Welke leer wordt daar gepredikt? Zijn er Syriëstrijders in contact gekomen met de moskee? Hoe wordt de moskee gefinancierd? Wat doen ze met dat geld? We vragen aan de diensten om een aantal zaken verder te onderzoeken."

Op het afleggen van valse verklaringen onder ede staan celstraffen van twee maanden tot drie jaar.

Grote Moskee?

De Grote Moskee ligt in het Jubelpark in Brussel. Ze werd in de jaren 1960 door wijlen koning Boudewijn in erfpacht gegeven aan Saudi-Arabië en staat onder controle van dat land.

De moskee wordt gefinancierd door de rijke moslimstaat, niet door Belgisch overheidsgeld. De moskee is namelijk geen erkende moskee, een voorwaarde om subsidies van de overheid te krijgen. 

Door de jaren heen zijn er al vaak vragen gesteld bij de Saudische greep op de moskee, waardoor het wahabisme - een radicale, ultraconservatieve vorm van de islam - in Brussel, België en Europa verspreid zou worden, wat ontkend wordt door hoofdimam Mohamed Galaye N'Diaye.

Meest gelezen