Ex-president Ahmadinejad plant comeback en verdeelt hardliners in Iran

In Iran heeft de voormalige president Mahmoud Ahmadinejad zich geregistreerd als kandidaat voor de komende verkiezingen. Ahmadinejad gaat zo in tegen een advies van de hoogste religieuze leider, grootayatollah Ali Khamenei, en kan zo de hardliners in Iran verdelen. Onder Ahmadinejad zat Iran op ramkoers met het Westen en de internationale gemeenschap.

Ahmadinejad was president tussen 2005 en 2013 en in die periode lag Iran voortdurend overhoop met de buitenwereld. Het ging dan vooral over het nucleaire programma van dat land, maar er waren ook krasse uitspraken van Ahmadinejad over Israël en de holocaust. 

Sindsdien wordt Iran geregeerd door de ietwat gematigdere geestelijke Hassan Rouhani, maar over enkele maanden zijn er opnieuw verkiezingen.

Erg verrassend heeft ex-president Ahmadinejad zich nu opnieuw kandidaat gesteld. Nochtans had grootayatollah Ali Khamenei, de hoogste wettelijke instantie in Iran, Ahmadinejad uitdrukkelijk gewaarschuwd om dat niet te doen. Beide mannen behoren dan wel tot het kamp van de "hardliners", maar kunnen niet goed met elkaar overweg.

Hoe dan ook dreigt de kandidatuur van Ahmadinejad het radicale kamp nog verder te verdelen. In totaal zijn er nu 120 kandidaten die zich geregistreerd hebben. Huidig president Rouhani heeft dat nog niet gedaan, maar dat hij zou dat later nog wel doen.

De "Raad van Wachters" beslist

Overigens betekent een registratie niet dat men automatisch presidentskandidaat kan zijn in Iran. Volgens de wet moet elke kandidatuur eerst beoordeeld worden door de "Raad van Wachters".

Die raad kan zijn veto uitspreken over alle door het parlement gestemde wetten en kan kandidaten voor verkiezingen zoals het parlement, het presidentschap of de Vergadering van Experten weigeren omdat die in strijd zouden zijn met de grondwet of met de islamitische wetgeving. 

Die Raad van Wachters is dus erg machtig en de spil van het politieke model in Iran. Die raad bestaat uit twaalf mensen. Het gaat om zes islamitische theologen die worden benoemd door de Opperste Leider ("faqih") grootayatollah Ali Khamenei en zes juristen die gekozen worden door rechtscolleges in Iran. Al die mensen moeten wel groen licht krijgen van het parlement. 

Meest gelezen