Geens: "Info Staatsveiligheid niet zomaar publiek gebruiken"

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) tikt Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) op de vingers in verband met de kwestie van de Fatih-moskee in Beringen. Hij vindt het niet kunnen dat ze informatie van de Staatsveiligheid publiek heeft gemaakt zonder overleg vooraf.

"Het is duidelijk dat informatie van een inlichtingendienst publiek gebruiken als argumentatie voor een bepaalde overheidsbeslissing zonder dit vooraf te overleggen met die dienst niet kan", schrijft Geens op zijn website.

"Het valt immers niet uit te sluiten dat door deze informatie publiek te maken, de binnenlandse bron van de informatie, of de relaties van de inlichtingendienst met haar buitenlandse bronnen en partners in het gedrang worden gebracht", aldus Geens.

De minister van Justitie heeft nog wel wat meer opmerkingen over de werkwijze van Homans. "Het kan evenmin om zich voor een beslissing in een concreet dossier volledig en uitsluitend te baseren op een rapport van de Veiligheid van de Staat waar het dossier slechts zijdelings en eerder toevallig in aan bod komt. In een geval als dit levert de verkeerde toewijzing van argumenten, niets dan vervelende vragen aan de Veiligheid van de Staat op van partnerdiensten. waarop de Veiligheid van de Staat niets dan ongemakkelijke antwoorden kan geven."

"Geen extra olie op het vuur gooien"

Het klopt dat de Fatih-moskee in één van de twee door Homans geciteerde rapporten voorkomt, maar topman Jaak Raes van de Staatsveiligheid zou maandag in het Vlaams Parlement wel hebben verduidelijkt dat het niet om een analyse van de moskee zelf ging, maar wel over een verwijzing bij wijze van voorbeeld, in het kader van de problematiek van Diyanet, de Turkse overheidsdienst voor religieuze zaken.

Ten slotte vindt Geens het niet goed om net nu nog extra olie op het Turkse vuur te gooien. "Het feit dat op 16 april in de Turkse gemeenschap een referendum wordt gehouden over het presidentieel regime van Erdogan noopt tot voorzichtigheid."

Meest gelezen