Vrijwilligerswerk beschermt gepensioneerden tegen dementie

Wie op pensioen gaat maar vrijwilligerswerk uitvoert, rapporteert opmerkelijk minder cognitieve klachten en heeft opvallend minder kans om gediagnosticeerd te worden met dementie dan gepensioneerden die geen of slechts sporadisch vrijwilligerswerk verrichten. Dat blijkt uit een onderzoek waarbij 1.001 gepensioneerde werknemers gedurende vijf jaar opgevolgd werden.

Een team van onderzoekers van de University of Calgary, de Vrije Universiteit Brussel, Stockholm Universiteit, de Katholieke Universiteit Leuven, en Swansea University volgde 1.001 Zweedse burgers die allen op pensioen gingen in 2010, op gedurende vijf jaar om de ontwikkeling van hun cognitieve problemen - problemen in verband met het verwerken en onthouden van kennis - in kaart te brengen.

Deze 1.001 mensen konden in drie groepen verdeeld worden: gepensioneerden die continue vrijwilligerswerk uitvoerden (250 mensen), gepensioneerden die sporadisch vrijwilligerswerk uitvoerden (220 mensen), en gepensioneerden die nooit vrijwilligerswerk uitvoerden (531 mensen). De cognitieve gezondheid van de gepensioneerde werknemers werd verschillende keren in kaart gebracht met behulp van vragenlijsten, doktersdiagnoses, en het gebruik van medicatie.

Vrijwilligerswerk beschermt

Uit het onderzoek bleek dat gepensioneerde werknemers die continue vrijwilligerswerk uitvoerden - wat wil zeggen minstens 1 uur vrijwilligerswerk per week, minder cognitieve problemen rapporteren, zoals concentratieproblemen, moeilijkheden om helder na te denken, of moeilijkheden om herinneringen op te roepen, dan gepensioneerden die slechts sporadisch of helemaal geen vrijwilligerswerk uitvoeren.

Bovendien ontdekten de onderzoekers dat gepensioneerde werknemers die continue vrijwilligerswerk uitvoerden, opmerkelijk minder kans hebben om gediagnosticeerd te worden met dementie en anti-dementie medicatie voorgeschreven te krijgen dan gepensioneerden die sporadisch of geen vrijwilligerswerk verrichten.

“Dit onderzoek toont aan dat vrijwilligerswerk gepensioneerde werknemers beschermt tegen het risico op geheugenverlies en dementie op latere leeftijd”, zei onderzoeker Yannick Griep van de University of Calgary en Vrije Universiteit Brussel.

Het vertragen of uitstellen van een diagnose van dementie met een paar jaar, heeft niet enkel enorme voordelen voor de gezondheidszorg en sociale zorg, maar heeft eveneens een enorme impact op het psychisch welzijn van de patiënten en hun omgeving.

Gezien de positieve gevolgen van vrijwilligerswerk voor de cognitieve gezondheid van gepensioneerde werknemers, raden de onderzoekers gepensioneerde werknemers dan ook aan om zich te wijden aan vrijwilligerswerk, en er tenminste 1 uur per week actief mee bezig te zijn.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het  vooraanstaande psychologische en medische tijdschrift PlosOne.

Meest gelezen