Aantal langdurig zieken stijgt nog, maar minder snel

Eind vorig jaar telde de ziekteverzekering 391.692 langdurig zieken, een nieuw record. De aanhoudende stijging heeft te maken met de vergrijzing, maar ook met het toenemende aantal burn-outs en rugklachten. Toch valt het op dat de stijging vorig jaar minder groot was in vergelijking met de twee voorgaande jaren.
BELGA/DESPLENTER

De beroepsbevolking veroudert niet alleen, het risico op langdurige ziekte is ook groter bij ouderen. Dat vergrijzingseffect wordt ook versterkt door het regeringsbeleid om ouderen langer aan de slag te houden en uitvalswegen zoals brugpensioen en tijdskrediet in te perken.

Daarnaast is er de enorme toename van burn-out, depressie en rugklachten. Dat verklaart waarom ook alsmaar meer jongeren langdurig ziek zijn.

Evolutie van het aantal langdurig zieken

2013 320.823
2014 343.926 (+7,20%)
2015 370.731 (+7,79%)
2016 391.692 (+5,65%)

 

De stijging was vorig jaar minder groot dan de twee voorgaande jaren. Dat kan nog niet het gevolg zijn van de regeringsmaatregelen om langdurig zieken sneller weer aan het werk te krijgen, want dat beleid wordt pas sinds begin dit jaar uitgerold. Anderzijds is het wel zo dat de ziekenfondsen zelf als sinds 2011 korter op de bal spelen: ze volgen langdurig zieken nauwer op en mikken sneller op tewerkstelling, in samenwerking met arbeidsbemiddelingsdiensten zoals VDAB of Forem.

Meest gelezen