De Ruyver: "Politici, betrek Staatsveiligheid niet te veel in publiek debat"

In verband met het politieke steekspel rond de Turkse Diyanet-moskeeën en de rapporten van de Staatsveiligheid daarover probeert veiligheidsexpert Brice De Ruyver de politici bij de les te houden. Hij wijst op het belang van een maximale vertrouwelijkheid in zaken waarbij de Staatsveiligheid betrokken is.

Volgens De Ruyver is de rol van de Turkse inlichtingendiensten essentieel in het dossier van de Syriëstrijders. "Je mag niet vergeten dat Turkije de toegangspoort is voor mensen die naar Syrië trekken en mensen die terugkeren", zegt hij in "De ochtend" op Radio 1. "Die strategische positie van Turkije is erg cruciaal in dit dossier." Volgens De Ruyver heeft ons land er alle belang bij dat onze Staatsveiligheid goed samenwerkt met de Turkse inlichtingendiensten. 

Dat de Staatsveiligheid al te veel zou rekenen op de Turkse inlichtingendiensten - zoals Vlaams fractieleider Matthias Diependaele (N-VA) suggereert - relativeert Brice De Ruyver. "Inlichtingendiensten weten ook wel dat de verwevenheid met het buitenlands beleid van een land soms maakt dat men iets op de mouw gespeld krijgt. Maar inlichtingendiensten werken nooit met één bron en checken hun bronnen maximaal."

"Dit is een bijzondere wereld waarin deels andere wetmatigheden gelden. Eén van die wetmatigheden is te kunnen terugvallen op maximale vertrouwelijkheid. Anders is het werk gewoonweg onmogelijk." 

Is meer geld de oplossing?

Diependaele pleit voor meer financiële middelen voor de Staatsveiligheid. "Ik ben het daar absoluut mee eens", reageert De Ruyver. "Maar laten we ook eerlijk zijn: wij gaan niet opereren in Turkije."

"De mogelijkheid van activiteit van Turkse diensten hier lokt terecht veel verontwaardiging uit", geeft De Ruyver toe. "Aan de andere kant is het niet zo evident voor westerse inlichtingendiensten om op het Turkse grondgebied te gaan opereren."

"Het zou dom zijn om ons in een positie te manoeuvreren die maakt dat we vanuit Turkije geen informatie meer zouden krijgen." Conclusie: "Men moet spaarzaam zijn om onze Staatsveiligheid in het openbare debat te betrekken."

Meest gelezen