GAIA dagvaardt Voedselagentschap voor vergunningen onverdoofd slachten

Dierenrechtenorganisatie GAIA dagvaardt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Volgens GAIA zijn de vergunningen die het FAVV jaarlijks afgeeft voor tijdelijke slachthuizen voor onverdoofd slachten "onterecht". Het FAVV reageert verbaasd en zegt dat de regelgeving overal op dezelfde manier wordt toegepast.

Naar aanleiding van het Offerfeest kunnen tijdelijke slachtinrichtingen een vergunning krijgen van het FAVV om er schapen onverdoofd te slachten. De slachthuizen blijven een à twee dagen operationeel en dan sluiten ze de deuren.

GAIA hekelt de vergunningen die het Federaal Voedselagentschap afgeeft, omdat de slachthuizen volgens de dierenrechtenorganisatie "onmogelijk kunnen voldoen aan het begrip 'slachthuis' zoals opgenomen is in de dwingende Europese regelgeving". Verder zegt GAIA dat het FAVV bepaalde criteria voor een erkenning als 'niet van toepassing' wegschrijft en dat er geen nacontrole van de tijdelijke slachthuizen is.

GAIA krijgt steun van de Federatie van het Belgisch Vlees (FEBEV). De federatie zegt dat de eisen waaraan de tijdelijke slachtinrichtingen moeten voldoen, minder strikt zijn, waardoor ze een vorm van oneerlijke concurrentie zijn voor de traditionele slachthuizen.

"Geen onderscheid tijdelijke slachtvloeren of slachthuizen"

Het Voedselagentschap reageert verbaasd op de kritiek van GAIA. "Wij maken geen onderscheid tussen tijdelijke slachtvloeren en slachthuizen. De regelgeving wordt overal op dezelfde manier toegepast", zegt woordvoerster Katrien Beulens.

Ze ontkent ook dat de tijdelijke slachtvloeren in onder meer Genk, Beringen, Antwerpen en Brussel oneerlijke concurrentie zouden zijn voor de traditionele slachthuizen. "De controles zijn overal dezelfde".

Het FAVV controleert gewone en tijdelijke slachtvloeren voor er effectief geslacht wordt, waarna die een voorwaardelijke erkenning krijgen. Normaal gebeurt er na drie maanden een nacontrole, maar dat kan niet bij tijdelijke slachtvloeren omdat die er dan niet meer zijn, zegt Beulens.

Meest gelezen