Gezocht: vrijwilligers om poliovaccin te testen, in... containerdorp

Op de parking van het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen zullen 30 mensen binnenkort een maand lang in quarantaine leven. Ze nemen deel aan een medische proef als onderdeel van een onderzoek naar een vaccin tegen polio of kinderverlamming. Dat virus is zeer besmettelijk, meteen de reden waarom ze in containers zullen wonen.
Het containerdorp verrijst momenteel op site van het UZA in Edegem.

Op de site van het UZA in Edegem wordt momenteel een dorp van 66 containers geïnstalleerd, bedoeld voor twee groepen van telkens 15 proefpersonen. Zij moeten een nieuw oraal vaccin tegen polio gaan (kinderverlamming) testen en zullen daarom binnenkort een maand lang in quarantaine leven.

Polio is momenteel zo goed als uitgeroeid, er waren nog nooit zo weinig gevallen als vandaag. De vaccins hebben schitterend werk geleverd, zegt professor Pierre Van Damme, hoofd van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) van de Universiteit Antwerpen (UA). "In meer dan 100 landen, vooral ontwikkelingslanden, wordt de orale versie van het poliovaccin gebruikt. Dat heeft bijzonder goed werk geleverd, maar er is helaas ook een zeer zeldzame bijwerking. Het kan zelf polio veroorzaken, in 1 op de 1 miljoen gevallen."

Nu we in de laatste rechte lijn naar een poliovrije wereld zitten, kunnen we niet toelaten dat er meer gevallen van polio ontstaan als gevolg van menselijke interventies, dan dat er natuurlijke gevallen zijn, legt professor Van Damme uit. "Dat is de reden geweest om nieuwe, veiligere poliovaccins te gaan ontwikkelen. En wat wij nu in Antwerpen gaan doen, is een nieuw oraal vaccin testen."

Het gaat om een levende, afgezwakte versie van het poliovirus. De proefpersonen lopen geen risico omdat ze vroeger al gevaccineerd zijn. Maar het virus komt via het testvaccin in het maagdarmkanaal terecht, via daar in de stoelgang, en zou dus in het milieu terechtkomen als er geen speciale voorzorgsmaatregelen genomen worden. Quarantaine dus.

"Als we polio bijna uitgeroeid hebben, kunnen we het ons niet permitteren om zomaar virussen in het milieu rond te strooien. De reden waarom onder meer de WHO ook vraagt om het onderzoek in volledige quarantaine te doen. Daarom bouwen we een containerdorp."

"Zo aangenaam mogelijk" verblijf

Het containerdorp staat nog leeg, want de proefpersonen voor het onderzoek moeten nog geselecteerd worden. Dat heeft te maken met de nauwgezette procedure. "Eerst moet de overheid haar fiat geven, ook een ethische commissie moet dat doen, er moet een milieuvergunning zijn... De goedkeuringen zijn er, de aanvraag voor een milieuvergunning loopt. Dus kunnen we nu actief starten met de selectie van vrijwilligers", zegt Van Damme.

Een maand lang "opgesloten" worden in een containerdorp, het is niet voor iedereen weggelegd. Containers roepen ook het beeld op van "Cordon", de fictieserie op Vtm, "maar zo'n schrikbeeld als op televisie zal het niet zijn", zegt professor Van Damme.

De onderzoekers willen het verblijf zo comfortabel mogelijk maken. "Er is een fitnessruimte, een ontspanningsruimte, een grote keuken waar ze samen kunnen koken en eten... Het is eigenlijk bijna een grote commune. Ze hebben allemaal hun eigen kamer, ze krijgen toegang tot sociale media... Ze moeten hun leven kunnen leiden, maar dan wél afgezonderd, binnen de muren van het containerdorp."

Al het afval van de vrijwilligers, gaande van stoelgang tot douchewater, zal verzameld en gedecontamineerd worden, om te vermijden dat het virus in het milieu terechtkomt. Het medische team dat in contact komt met de vrijwilligers, moet ook zijn voorzorgsmaatregelen nemen, zoals speciale kledij.

Voorwaarden voor vrijwilligers

Er zijn heel wat voorwaarden waaraan kandidaat-vrijwilligers (m/v) moeten voldoen. Zo moeten ze tussen de 18 en 50 jaar zijn en een volledige basisvaccinatie met het inspuitbare poliovaccin ("intramuscullair") gehad hebben, en dus niet het orale vaccin (in België kreeg iedereen tot 2001 het orale vaccin, nvr). En de kandidaten moeten uiteraard bereid zijn om zich aan de voorwaarden van de quarantaine te houden. Ook na afloop van het onderzoek moeten de proefpersonen nog speciale richtlijnen naleven.

Vrijwilligers worden medisch en psychologisch gescreend en zullen tijdens het onderzoek beroep kunnen doen op psychologische hulp als dat nodig is. Ze zullen ook een vergoeding krijgen, zoals altijd bij medische onderzoeken met proefpersonen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de Universiteit Antwerpen. Hier staat ook een overzicht voor alle voorwaarden voor deelname, ook het exacte studieverloop en wat ze allemaal zullen moeten doen, staat er geschetst.

De eerste proefperiode met 15 vrijwilligers start op 8 mei. Het onderzoek wordt mee gefinancierd door de stichting van Microsoft-oprichter Bill Gates.

AP2012

Meest gelezen