Rutten wil nog voor de zomer een economisch groeipact

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten roept de federale coalitiepartners N-VA en CD&V op om nog voor de zomer een economisch groeipact op tafel te leggen. Dat pact moet niet alleen fiscale ingrepen bevatten, zoals de hervorming van de vennootschapsbelasting, maar ook arbeidsmarktmaatregelen. Dat heeft Rutten gezegd in "Terzake".

In de "Terzake"-studio herhaalde Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van VOKA, dat de regering dringend een tandje moet bijsteken. "Deze regering was sterk begonnen. De tax shift is doorgevoerd en er was de indexsprong. Dat waren goede maatregelen die ook hun effect hadden. Wij hebben als ondernemers ook woord gehouden en jobs gecreëerd. Maar we zien nu dat de regering volledig is stilgevallen", aldus Maertens, die ook wil dat er einde komt aan het "gekibbel en geruzie" in de regering.

Volgens de VOKA-topman moet de regering dringend werk maken van een oplossing voor het dossier van de geluidshinder rond Brussels Airport, moet er iets gedaan worden aan de stijgende energieprijzen en moet de vennootschapsbelasting omlaag. "Er moet nu iets gebeuren. Het is now or never".

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten roept alvast haar coalitiepartners op om nog voor de zomer een economisch groeipact uit te werken. In dat pact moeten volgens haar zowel fiscale maatregelen zitten als een hervorming van de arbeidsmarkt. Dat moet de centrale drijfveer zijn van de regering en geruzie of "vuile tackles" mogen de aandacht niet van dat hoofddoel afleiden, meent Rutten.

Tegelijk wijst Rutten erop dat ook de sociale partners hun verantwoordelijkheid moeten opnemen, bijvoorbeeld in het  dossier van de afschaffing van de maaltijdcheques. "Het is geen eenrichtingsverkeer, maar tweerichtingsverkeer", aldus Rutten.

Meest gelezen