Steenokkerzeel vraagt Duitstalige gemeenschap belangenconflict in te dienen

Burgemeester Kurt Ryon (Klaver-N-VA) van Steenokkerzeel vraagt de Duitstalige Gemeenschap een 3e belangenconflict in te dienen over de Brusselse geluidsnormen indien de onderhandelingen hierover tussen de gewesten op 22 april nog geen akkoord hebben opgeleverd. Op die datum verstrijkt het huidig belangenconflict van de Vlaamse regering. Minister-president Oliver Paasch van de Duitstalige Gemeenschap reageert veeleer afwijzend.
BELGA

In een brief aan Paasch wijst Ryon op het feit dat de nultolerantie met betrekking tot de strenge Brusselse geluidsnormen een onstabiele situatie dreigt te creëren voor Brussels Airport, haar bedrijven en vele werknemers.

Steenokkerzeel keurde eerder een motie goed waarin de noodzaak aan een evenwichtig en stabiel economisch en ecologisch kader voor deze luchthaven, gebaseerd op het principe van de evenwichtige spreiding van de lawaaioverlast, wordt benadrukt.

"Kwalitatieve oplossing die jaren meegaat"

Een nieuw belangenconflict zou de onderhandelaars meer tijd geven om tot "een kwalitatieve oplossing te komen die jaren meegaat". Ryon herinnert hierbij aan het ontzettend groot economisch belang van de luchthaven.

In een begeleidende persmededeling wijst Ryon op het feit dat de Duitstalige Gemeenschap enkele jaren terug ten tijde van de onderhandelingen over de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde eveneens een belangenconflict inriep. "Toenmalig minister-president Lamberts zei toen hiermee bereid te zijn om zijn constitutionele positie te willen benutten om de regeringen wat meer tijd te geven om tot een oplossing te komen", aldus Ryon, die hoopt dat de Duitstalige Gemeenschap dezelfde houding in dit dossier wil aannemen.

"Voor Duitstalige Gemeenschap is dit niet aan de orde"

In een reactie aan VRT Nieuws klinkt Paasch veeleer afwijzend. "We hebben deze vraag voorlopig enkel via de pers vernomen", zegt hij. "De brief waarvan sprake hebben we nog niet ontvangen. De regering van de Duitstalige Gemeenschap heeft nog nooit de vraag gekregen om een belangenconflict in dit dossier in te roepen. Voor de Duitstalige Gemeenschap is dit dus niet aan de orde."

Oliver Paasch: "Men verwacht niet van ons dat we ons in het conflict mengen"

Meest gelezen