De moslimpartij van Wouter Beke – Van Dievel Consulting

Louis van Dievel kijkt als marketeer, "verkoper van gebakken lucht", een laatste keer met een guitige blik naar de kleine en grote actualiteit van de week.

'Lowie,' zuchtte een gepijnigde voorzitter Wouter Beke van CD&V aan de telefoon, 'ik ben die aanvallen van de N-VA zo beu als kouwe pap. Onze christelijke gezinspartij uitschelden voor moslimpartij is een brug te ver. Doen de moslims soms hun communie? Voilà, nee dus.' De logica in de redenering van Wouter Beke ontging mij enigszins. 'Heer Beke,' antwoordde ik via de zingende draad, 'laat u toch niet opjutten door uitspraken van uw fidele coalitiepartner. Ieder nadeel heb zijn voordeel, geloof mij vrij.' En ik nodigde hem uit naar onze voormalige modeste villa in Heide om een gepast antwoord op de N-VA-beschadigingsstrategie te bespreken.

Langs de grote poort

Tot onze niet geringe verbazing - die van mijzelf en mijn junior partner Brabançonne - arriveerde de voorzitter van CD&V niet alleen maar in het gezelschap van een dame die hij als zijn gloednieuwe woordvoerster voorstelde. Het was verdorie Dinska Bronska die bij ons aan de deur was gezet en nu langs de grote poort weer binnenkwam, en die haar gewaagde decolletés en vermaarde korte rokjes had ingeruild voor een soort gebloemde & vormeloze hobbezak, blijkbaar de standaard-outfit der christelijke vrouwen. De verbazing was overigens wederzijds.
'Waarom draagt gij een djellaba?' vroeg Dinska.
'Waarom draagt uwen hond een fez?' wilde Beke weten.

Joke Schauvliege

Ik glimlachte toegeeflijk.
'Heer Beke en mevrouw Bronska,' sprak ik, 'VDC is altijd een voorloper geweest, heeft altijd als eerste de tijdsgeest gevat en begrepen, heeft altijd als eerste de wind der verandering voelen waaien, heeft daar altijd als eerste op ingespeeld. Dat doen wij nu ook en wel op de meest radicale wijze. De NV Van Dievel Consulting wordt ontbonden en in plaats daarvan komt de VZW De Vrienden van de Joke Schauvliege Moskee.
'JOKE SCHAUVLIEGE???!!! riepen Beke en Bronska unisono en verbijsterd.
'Ja,' zeide ik, 'zij is de meter van ons project. Wij noemen onze moskee naar haar als dank voor het en stoemelings wijzigen van het bestemmingsplan waardoor wij het bos rond onze moskee kunnen verkavelen. Wij mikken op het segment der beter gesitueerde moslims.'
'UW MOSKEE??!!'
'Ja,' sprak ik minzaam, 'onze voormalige modeste villa wordt van alle ongelovige attributen ontdaan en volgende week komt de aannemer een minaret op het dak zetten.'

Kiesvee

'Ik wil niets met uw moskee te maken hebben!' protesteerde Wouter Beke, 'kom Dinska, we zijn weg.'
'Neem toch geen overhaaste beslissing, heer Beke,' hield ik hem staande, 'een moslimpartij kan toch niet zonder moskee.'
'Wij zijn geen moslimpartij!' brieste de voorzitter van CD&V, 'zijt ge soms doof?'
'Onze moskee biedt tal van voordelen,' ging ik onverstoorbaar verder, 'zo bieden wij - en ik wees op ons keurig onderhouden gazon - ruime graasfaciliteiten voor uw kiesvee.'
'AAAAAARGH!' deed Wouter Beke en greep naar zijn borst.
'Ik wil er u op wijzen dat onze Joke Schauvliege Moskee van harte wordt aanbevolen door de Staatsveiligheid en dat Vlaams minister Liesbeth Homans heeft toegezegd om feestelijk het lint te komen doorknippen.'
'Patron,' versprak Dinska Bronska zich onbewust, 'zijt gij nu helemaal zot geworden?'
Zij boog zich over de in onmacht gevallen partijvoorzitter en maakte aanstalten om hem met mond aan mondbeademing opnieuw tot de levenden te brengen. Some guys have all the luck.

'Absoluut niet, mevrouw Bronska,' pareerde ik haar verwijt, wij zijn gewoon onze tijd wat vooruit. Heb ik overigens al gezegd dat de heer Jamal Saleh Momenah de Grote Moskee in Brussel onze bescheiden gebedsplaats gul zal financieren met Saoedisch bloedgeld? En dat wij hier een shariarechtbank gaan installeren onder het voorzitterschap van Brabançonne, alhier aanwezig?'
Brab maakte een lichte buiging.
'Hij zal de handen van de zondaars afhakken,' grapte ik.
Toen draaide ook Dinska Bronska van haar sus, om het eens populair te verwoorden.
Zodat ik niet meer de kans kreeg om te vertellen dat Jeroen Meus de halal-catering zou verzorgen en dat er ook halal-drankjes zouden geserveerd worden in onze moskee. Streekbieren en niet van die vieze muntthee, voor alle duidelijkheid. Onze moskee kiest immers resoluut voor een verlichte Europese islam.

Ps: dit was de laatste VDC. U was een fijn publiek. LvD

Meest gelezen