EU: "Turkse autoriteiten moeten een zo breed mogelijke consensus vinden"

Turkije moet op zoek gaan naar "een zo breed mogelijke consensus" na de nipte resultaten van het referendum van gisteren. Dat zeggen Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker, hoge vertegenwoordiger voor het Europees buitenlands beleid Federica Mogherini en commissaris voor Nabuurschapsbeleid en Uitbreidingsonderhandelingen Johannes Hahn. De Raad van Europa roept Ankara op om goed na te denken over zijn volgende stappen en de rechtsstaat te blijven respecteren.

Met een zeer nipte overwinning haalde de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zijn slag thuis in het referendum gisteren. Het laat hem toe de macht van de president uit te breiden. 

"We nemen nota van de resultaten van het referendum. We wachten op de beoordelingen van de internationale observatiemissie van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en haar Bureau voor Democratische Instellingen en Mensenrechten (ODIHR), ook in verband met mogelijke onregelmatigheden", klinkt het in het persbericht.

De Europese vertegenwoordigers laten weten dat de mogelijke wijzigingen van de grondwet - en vooral de praktische toepassingen ervan - zullen worden onderzocht "in het licht van de Turkse verplichtingen al een kandidaat-lidstaat van de Europese Unie en als een lid van de Raad van Europa". De drie roepen op tot een consensus rond de toepassing van de wijzigingen. "We moedigen Turkije aan om de bezorgdheden en aanbevelingen van de Raad van Europa met betrekking tot de noodtoestand aan te pakken."

"Voorzichtig nadenken over volgende stappen"

"Met het oog op de nipte resultaten moet het Turkse leiderschap voorzichtig nadenken over zijn volgende stappen", aldus ook secretaris-generaal van de Raad van Europa Thorbjorn Jagland. "Het is enorm belangrijk om de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht te verzekeren in overeenstemming met het beginsel van de rechtsstaat dat is verankerd in het Europees Verdrag van de Mensenrechten."

Mogherini wees er onlangs nog op dat de grondwetswijzigingen waarover de Turken gisteren stemden volgens de Raad van Europa "tot ernstige bezorgdheid leiden over de buitensporige machtsconcentratie bij één ambt, met ernstige gevolgen voor de nodige checks and balances en de onafhankelijkheid van het gerecht". In het geciteerde rapport schrijft de Commissie van Venetië van de Raad van Europa bovendien dat de scheiding tussen de wetgevende en de uitvoerende macht onder de nieuwe grondwet "illusoir" dreigt te worden.